Prilagođena laserska rešenja

Zašto imate koristi od prilagođenog lasera.

Obeležavanje komponenti u proizvodnji, specifični zahtevi za proizvodni proces ili gotovo rešenje koje se može neprimetno integrisati u vaš proizvodni proces. Kombinujemo i prilagođavamo elemente iz našeg modularnog sistema rešenja, stvarajući tako optimizovano lasersko rešenje za vaše zahteve.

Uz lasersko rešenje po meri možete da postignete neprimetnu integraciju u vaš proizvodni proces. Zahvaljujući optimalnoj integraciji u proces rada postižu se najkraće trajanje ciklusa i maksimalna efikasnost. Analiziraju se laserski proces i proizvodni proces sa svim okvirnim uslovima. Od zahteva produktivnosti do usklađenosti sa normama, od zahteva u pogledu vremena i budžeta do bezbednosti mašine i lasera, dobićete optimalan sistem za vaš posao.

Možete se osloniti na naše iskustvo.

Već smo uspešno instalirali na stotine sistema za obeležavanje širom sveta za sve moguće procese od najmanje veličine serije do serijskih sistema. Za uspešne industrijske kompanije, velike korporacije, preduzeća ili kompanije srednje veličine - od A za ABB Ltd do Z za ZF. Zahvaljujući našem iskustvo vi imate koristi od tehničkog praktičnog znanja i veće sigurnosti planiranja.

Zajedno smo dobar tim.

Šta mi donosimo partnerstvu? Nemačko-austrijski inženjering i višegodišnje iskustvo u tehnologiji automatizacije kombinovani sa dubinskom ekspertizom u oblasti lasera na proizvodnom nivou. Kroz partnerski dijalog sa vama zajednički rešavamo većinu složenih problema sa obeležavanjem.

Potreban vam je partner sa sistemskim pristupom.

Kako izgleda transport materijala? Koja su trajanja ciklusa potrebna? Koja je raspoloživost mašine potrebna? Koji se dodatni procesi osiguranja kvaliteta mogu integrisati u laserski sistem? Pažljivo razmatramo vaš laserski zadatak, te sistemski i pažljivo planiramo lasersko rešenje po meri koje ispunjava sve vaše zahteve.

Individualni zahtevi 
zahtevaju individualne savete.
Savetovaćemo vas besplatno.

Zatražite više informacija sada.

Automatizovani proces rada.

Obeležavajte svoje obratke potpuno automatizovanim laserskim rešenjem koje je integrisano u vaš proces. Dubinsko tehnološko znanje i direktan pristup osnovnim komponentama kao što je laserski izvor, softver, mašinstvo i elektronika obezbeđuju optimalno automatizovane rezultate obeležavanja u vašoj proizvodnji.

Savršeno integrisano.

Samo postavite delove ili tacne na napravljene šablone ili precizne držače obradaka. Radna površina se prilagođava vašim individualnim potrebama. Na taj način se garantuje da se proces može započeti što brže. Radna stanica se može potpuno automatizovati i integrisati u linijski rad uz poštovanje laserske bezbednosti.

Individualni korisnički ekrani.

Dizajnirajte jednostavne i bezbedne korisničke interfejse putem softvera. Greške u manipulaciji i radu su većinom eliminisane zahvaljujući individualnim korisničkim interfejsima. Prikazuje se samo sadržaj koji je relevantna za rukovaoca kako bi se zagarantovao bezbedan i neprekidan proces rada.

Sigurne veze između podataka i procesa.

Obrađujte podatke direktno iz Excela, SAP-a, sistema e-trgovine ili baza podataka. Programiranje i obradu svih dinamičkih podataka možete da obavljate direktno u softveru za laser - bez pomoći programa trećih strana.

Prilagođeno kućište.

Sastavite svoju individualnu radnu stanicu iz našeg modularnog sistema. Projekte možete realizovati brzo i pouzdano. Sa različitim veličinama, visinama, širinama i dubinama, različitim opcijama punjenja ili različitim osovinskim modulima.

Više funkcija naših prilagođenih laserskih rešenja.


Fokusiranje praktično za korisnike
Fokusiranje je jednostavno i brzo primenom integrisanog detektora fokusa.

Odlična čitkost.
Visokokvalitetna F-Theta sočiva garantuju savršene rezultate primene preko cele površine.

Optimalno duboko graviranje.
Savršeno duboko graviranje u 2 jednostavna koraka.

Veliki delovi do dimenzija 1230 x 450 mm
Možete obeležavati obratke veličine 1230 x 450 x 427 mm.

Uvek produktivni
TroCare je prilagođeni paket servisnih usluga za maksimalno pouzdanu produktivnosti i proračunavanje operativnih troškova.

Precizno pozicioniranje.
Precizno obeležavanje zahvaljujući integrisanom sistemu kamera - SpeedMark Vision - koji služi kao pomagalo za pozicioniranje.

Više prostora za rad.
Automatska segmentacija radne površine čini rad na celoj površini integrisanog višeosnog sistema jednostavnim.

Fleksibilno obeležavanje.
Od pojedinačnih komada do malih serija - galvanometarska mašina za lasersko obeležavanje omogućava jednostavno obeležavanje komponenti, pločica sa podacima ili alata.

Nosači delova koji se jednostavno postavljaju.
Jednostavno postavljanje velikog broja pojedinačnih komponenti na nosač delova zahvaljujući modulu sa redovima.

Bezbedno prema CE
Naše mašine ispunjavaju sve zvanične zahteve i stoga se mogu bezbedno pustiti u rad.

Kompatibilnost materijala sa prilagođenim laserskim rešenjima.

  Gravirajte Secite Obeležite
Metal -
Plastika -
Papir i karton -
Tekstil
Akril - -
Drvo - -
Laminati - -
Kamen - -
Guma -
Staklo - -

Šta je potrebno za uspeh sa laserskim rešenjem izrađenim po meri?
Savetovaćemo vas besplatno.

Zatražite svoj termin odmah.

Najčešća pitanja o industrijskim laserskim rešenjima.

Koje su mi opcije dostupne za pouzdano integrisanje laserskog obeležavanja u moj postojeći proizvodni proces?

Šta mogu da uradim ako standardni proizvodi ne ispunjavaju moje zahteve?

Kako da se povežem sa postojećom podatkovnom infrastrukturom (npr ERP-om ili sistemom za kontrolu procesa)?

Virtuelna uvodna diskusija o našim prilagođenim laserima.
Kontaktirajte nas.

Rezervišite termin od 30 minuta odmah.

Ponosni član troGROUP Logo