--------------------------

z-osa

Sa podešavanjima visine, prilagođavate Vaš laser različitim veličinama materijala koje obrađujete. Lasersko fokusiranje će ovako biti uspješno za bilo koju primjenu.

Standardna (i opcionalna) z-osa su različite, zavisno od laserskog sistema:

Laserski sistem standardna z-osa opcionalna z-osa
SpeedMarker 100 električna z-osa -
SpeedMarker 300 mehanička z-osa sa ručicom softverski kontrolisana z-osa
SpeedMarker 700 električna z-osa softverski kontrolisana z-osa
SpeedMarker 1300 softverski kontrolisana z-osa
ProMarker 100 podižuća tabla električna z-osa
ProMarker 300 mehanička z-osa sa ručicom softverski kontrolisana z-osa

Serija SpeedMarker
Obeležavanje u industriji za pojedinačne komponente, kao i velike serije.

Otkrijte mašine za lasersko obeležavanje

Pitanja o funkcijama i opcijama?
Rado ćemo pomoći.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo