--------------------------

Pomoć vazduha

Laserski softver za Galvo lasere za markiranje

Svaki materijal reaguje drugačije u laserskoj obradi. Tokom laserskog graviranja i laserskog sječenja dostava kompresovanog vazduha može značajno uticati na i poboljšati rezulatate. Dalje, „Air Assist“, štiti sočivo od oštećenja i spriječava prašinu da se nalijepi na isto. „Air Assist“ se uključuje i isključuje automatski pustem JobControl softvera. Ako je Trotec laser dostavljen iz fabrike sa „Air Assist pumpom instaliranom, dvije jedinice su direktno integrisane u otvor. Mnogi Trotec laserski sistemi su opremljeni sa „Air Assist“, sve što trebate jeste da konektujete eksterni kompresor.

Sledeće Trotec laserske mašine su opremljene sa „Air Assist“:

Proizvod “Air assist“ bez pumpe “Air assist“ sa pumpom
Speedy 100
Speedy 100 fiber
Speedy 100 flexx
Speedy 300
Speedy 300 fiber
Speedy 300 flexx
Speedy 400
Speedy 400 flexx
SP500
SP3000
Laserati
R400
R500
Q400
Q500

Questions about features and options?
We're happy to help.

Contact us
Ponosni član troGROUP Logo