--------------------------

OptiFlow-xP

Odlični rezultati sečenja i veći učinak zahvaljujući našem inovativnom konceptu usisavanja

  • SP-xP ima inovativan koncept ekstrakcije i protoka vazduha za precizne rezultate i radni vek mašine. 
  • Inteligentna baza stola sa 16 područja za ravnomernu ekstrakciju i lako čišćenje. 
  • Nova vrsta glave za obradu sa inovativnim usisom za ravnomeran protok zraka i zaštićena ogledala. 
  • Mogućnost dovoda do 2 procesna gasa za poboljšani kvalitet sečenja i pojedinačna podešavanja za svako područje u režimu za odeljke. 

Efikasno uklanjanje gasa i prašine od izuzetne je važnosti za postizanje preciznih rezultata sečenja i graviranja uz produženje radnog veka laserske mašine. Uz sistem OptiFlow-xP laser SP-xP uključuje inovativni koncept ekstrakcije i protoka vazduha, počevši od različitih ključnih tačaka: 

Inteligentni dizajn stola

Baza stola lasera SP-xP je inteligentno podeljena na 16 područja, čime se obezbeđuje ravnomerno raspoređivanje snage ekstrakcije preko celog stola za obradu. Ova je funkcija efikasna čak i kada je površina za obradu potpuno prekrivena ili ako se obrađuju samo male ploče materijala.

Efikasno uklanjanje čestica

Isparenja, prašina i čestice se efikasno izvlače i uklanjanju sa strana mašine. Manji delovi se odvajaju pomoću separatora za male delove, te se na taj način sprečava da dospeju u filter ili sistem ekstrakcije. Ovaj proaktivni pristup štedi vreme i smanjuje troškove povezane sa zamenom i čišćenjem filtera.

Ventilacioni otvori na mašini

Područje segmentne kontrole ventilacije može se selektivno otvarati i zatvarati jedan po jedan segment. Zatvoreni ventilacioni otvori olakšavaju stvaranje vakuuma, zahvaljujući čemu materijal leži ravno tokom obrade. Sa druge strane, otvoreni ventilacioni otvori poboljšavaju protok vazduha ispod materijala, brzo i efikasno uklanjajući dim i isparenja.

Inovativna glava za obradu 

  • Vrhunski sistem za ekstrakciju integrisan u glavu lasera (sa određenim komponentama sa patentom na čekanju) obezbeđuje dosledan protok vazduha, te brzo i efikasno uklanja dim i gasove. Na taj način se garantuje visok kvalitet i ujednačene rezove, kao i precizne rezultate graviranja. 
  • Ogledala se aktivno čiste vazduhom, što ih štiti od fiksiranja čestica ili kontaminacije. Ova proaktivna mera smanjuje troškove povezane sa zamenom sočiva. Štaviše, svako ogledalo se prati putem kokpita za praćenje statusa i servisiranje, što obezbeđuje postizanje optimalnih performansi. 
  • Čestice se vode duž X ose putem sistema šina i potom se transportuju. Šinama se može praktično pristupiti po potrebi i ručno ih očistiti, što garantuje neprekidan rad. 
  • U zavisnosti od materijala koji se obrađuje, snabdevanje procesnim gasovima je od suštinskog značaja za održavanje ili poboljšavanje kvaliteta sečenja. Na laser SP-xP se mogu povezati do dva procesna gasa, obično uključujući komprimovani vazduh. Kontrolu nad snabdevanjem gasovima olakšavaju parametri materijala u softveru Ruby®, što omogućava individualizovana podešavanja za svaki odeljak u režimu za odeljke. 

Serija SP
Sveobuhvatno rešenje za sečenje materijala velikog formata.

Otkrijte laserske mašine za sečenje

Pitanja o funkcijama i opcijama?
Rado ćemo pomoći.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo