Jedinica za rotaciono graviranje 2

Rotaciono graviranje kod velikih i teških delova

Jedinica za rotaciono graviranje 2 je izuzetno pogodna za lasersko obeležavanje velikih i teških cilindara, kolutova, cevi i ostalih konusnih predmeta. Jedinica za rotaciono graviranje 2 može da se instalira kao dodatni deo na laserske radne stanice iz serije SpeedMarker. Povezanost sa upravljačkom jedinicom je već podešena preko SpeedMark softvera za lasersku obradu. Lasersko obeležavanje može da se vrši po segmentima ili u pojedinačnim koracima.

Opcioni dodaci kao npr., kontra ležajevi ili različite glave, pružaju novu dimenziju laserskog obeležavanja za okrugle i višestrane delove.

Serija Speedy
Idealan laserski graver i sekač za personalizaciju.

Otkrijte laserske gravere i sekače

Pitanja o funkcijama i opcijama?
Rado ćemo pomoći.

Zakažite termin

Ponosni član troGROUP Logo