--------------------------

Integracija lasera u radne tokove

Efikasno od dizajna do dijela sječenja: besprekorna integracija u Vaš radni tok

Zbog RIP i CAD compatibilnosti besprekorna integracija laserskog sjekača u Vaš radni Proces je moguća. Zahvaljujući potpuno automatizovanom PDF i DFX interfejsu Trotec UniDrive, podaci mogu biti poslati laserskom sjekaču iz predštampe ili iz radnih priprema kroz nadgledane foldere, zvane “Hot Folderi”. Vremenski zahtjevna priprema ili podešavanje parametara za sječenje nisu potrebni.

Nadgledani folderi

“Hot Folderi” su obezbjeđeni sa svim relevantnim podacima, na primjer, laserskim parametrima, pozicijom posla na radnoj table ili mrežom rezolucija. Odmah nakon što su fajlovi eksportovani iz RIP-a i smješteni u korespodentne “Hot Foldere”, pojavljuju se u redu poslova JobControl® laserskog softvera i pušteni su obradu od strane operatera. Za precizno sječenje u Print&Cut aplikacije, kamerom opremljeni JobControl® Vision sistem kompletira optimalan rad.

Kalkulisano planiranje

Još jedna napomena: za planiranje proizvodnje, vrijeme obrade može biti veoma precizno izračunato unaprijed. Prekalkulacija vremena sječenja i graviranja dozvoljava efikasno planiranje proizvodnje za maksimalnu učinkovitost laserskog sjekača i može biti korišćen za precizno kvotiranje.

Maksimalna kompatibilnost sa svim RIP sistemima, grafičkim ili CAD programima je zagarantovana. Ovo osigurava efikasan tok podataka bez operaterske interakcije.

Serija SP
Sveobuhvatno rešenje za sečenje materijala velikog formata.

Otkrijte mašinu za lasersko sečenje velikog formata

Questions about features and options?
We're happy to help.

Contact us
Ponosni član troGROUP Logo