Dodatak za rotaciono graviranje

za graviranje čaša, sfera i flaša

Dostupno za  

Lasersko graviranje preko 360°

Isto je potrebno za graviranje okruglih, cilindričnih i konkavnih objekata, kao što su čaše i flaše. Kada je rotacioni dodtak ubačen, pomjeranje osa u y-smjeru je zamjenjeno sa rotacionim kretanjem. Trotec JobControl softver obezbjeđuje punu podršku tokom procesa. Jednostavno omogućite rotacioni dodatak u printer drajveru i unestite dijametar objeka čime će grafika biti adaptrana automatski.

 


Rotacioni dodaci su dostupni za sljedeće Trotec laserske sisteme.

  Speedy 100 
serije
Speedy 300
series
Speedy 360
series
Speedy 400
series
SP500
serije
Rotacioni dodatak, tiltabilni
Rotacioni dodatak sa fišekom
Rotacioni dodatak sa rolerima
Kombinovani rotacioni dodatak
(fišek i točkići)
Maksimalna dužina radnog elementa 350 mm 485 mm (fišek)
680 mm (roler)
550mm (fišek)
745mm (roler)
760mm (fišek)
960mm (roler)
840mm (fišek) 
1040mm (roler)
Maksimalni dijametar radnog elementa* 118 mm 184mm (fišek)
94mm (roler)
207mm (fišek)
96mm (roler)
270mm (fišek)
180mm (roler)
250mm (fišek)
150mm (roler)
Maksimalna težina 3 kg 3kg (cone)
10kg (roller)
3kg (cone)
10kg (roler)
3kg (fišek)
10kg (roler)
3kg (fišek)
10kg (roler)

* Maksimalni dijametar zavisi od sočiva!