Optimizacija trajanja ciklusa pomoću Prebacivača fokusa

Kraće trajanje ciklusa čak i kada se obeležavanje vrši na različitim nivoima.

Kontaktirajte nas

Prebacivač fokusa kao nova opciona oprema za sve mašine iz serije SpeedMarker omogućava postizanje najkraćih ciklusa čak i kada se obeležavane vrši na različitim nivoima. Ugrađeni Prebacivač fokusa eliminiše pomicanje na Z osi. Na taj način se štedi još više dragocenog vremena prilikom svakog prelaska.


Pogledajte mašine za lasersko obeležavanje SpeedMarker