Digitalna tabla - stoni izduvavač

U želji da se dostigne najviši kvalitet sječenja, najbolji mogući vakuum je potreban za lasersku obradu.

Izduvavanje stola zbrinjava isto. Sa SP3000 i SP2000 laserskim sjekačima, moguće je aktivirati sistem za izduvavanje u samo određenim zonama radne površine.

Sa materijalom koji ne pokriva kompletnu radnu površinu, Slobodan dio površine treba biti pokriven ručno kako bi se ostvario efikasan vakuum. Ovo košta vrijeme i novac u pripremi za posao.

Zahvaljujući segmentiranom sistemu za izduvavanje, radna povšrina može biti podijeljena u 4 zone kod SP3000 i u dvije zone kod SP2000. Segmenti mogu biti pojedinačno aktivirani pritiskanjem dugmadi na operativnoj konzoli.

Ako material za sječenje pokriva samo jedan segment, jedino ovaj segment mora biti pokriven. Nije više potrebno ručno pokrivati površinu.

Ovako postižete savršen vakuum i najviši nivo kvaliteta sječenja.