Trotec Ruby. Redefinisani softver za laser.

Rad sa laserom postaje jednostavniji i brži. U potpunosti digitalno.

Šta je potrebno svakom korisniku lasera sada i u budućnosti? Softver za laser koji će učiniti da se vaš svakodnevni rad sa laserom odvija bez zastoja. Jednostavan i brzi proces rada od ideje do proizvoda. Platforma koja garantuje profitabilnu obradu porudžbina. Podešavanje koje je povezano, zasnovano na vebu i u potpunosti digitalno. Korisnički interfejs koji oduševljava. Sve to predstavlja Trotec Ruby. Naša vizija: Redefinisanje rada sa laserom i ponuda nenadmašne dodate vrednosti svim korisnicima lasera.

Počnite svoje digitalno putovanje sada:

Nabavite svoj primerak Trotec Ruby beta verzije

Proverite kako radi softver za laser Trotec Ruby

Pritisnite taster „PLAY“ i pogledajte video

Softver za grafički dizajn namenjen laserima. Za neprekidan proces rada.

Napravite grafiku, foto i tekstualne elemente. Brza podešavanja zahvaljujući integrisanom procesu rada. Jer je softver istovremeno softver za obradu grafike i program za laser, bilo kada pređite sa procesa „dizajna“ na process „pripreme“. Sa svim grafičkim alatima koji su korisniku potrebni za laser. Softver za laser Ruby dozvoljava direktan uvoz datoteke iz pdf, svg, png i drugih formata. Neispravne datoteke se automatski uklanjaju tokom uvoza. Ove funkcije skraćuju vreme od ideje do gotovog proizvoda na polovinu. Nema troškova za dodatne softverske pakete.


Povezani rad. Više lasera, beskonačan broj korisnika, jedna platforma zasnovana na vebu.

Trotec Ruby povezuje sve vaše laserske mašine u mrežu, lokalno ili u oblaku. Poslovi se mogu distribuirati na više mašine sa jednog računara ili Mac mašine. Poslovi se učitavaju u integrisanu memoriju laserske mašine i obrađuju bez dodatnog računara. Zahvaljujući novom radnom procesu, poslove može da pripremi jedan korisnik, a da se zatim obavi bilo kada i sa bilo kog mesta. Ruby krči novi put ovim integrisanim radnim procesom koji je deljiv i omogućava različite uloge i prava u upravljanju korisnicima. Potpuna automatizacija poslovnih procesa moguća je zahvaljujući otvorenom programskom interfejsu – Ruby API.


Korisnički interfejs koji oduševljava.

Softver za laser Trotec Ruby prati korisnika od ideje do gotovog proizvoda. Neprekidan proces rada započinje sa dizajnom i nastavlja se preko pripreme i proizvodnje. Jasan. Integrisani vodič pruža dodatne savete ako je potrebno. Potrebna obuka je minimalna. Baza podataka materijala zasnovana na oblaku garantuje najbolje rezultate obrade laserom. Korisnik bira materijal i efekte materijala kao što su duboko graviranje, tamno graviranje ili kiss-cut od samog početka. Trotec Ruby obezbeđuje prave parametre materijala.


Želite da se odmah priključite otvorenoj beta verziji?

Počnite sa beta verzijom Trotec Ruby

Neprekidan proces rada

Ideja Proizvod

Pretraga i uređivanje laserskih dizajna i poslova

Kreirajte laserske dizajne i tekstove

Spremite poslove za proizvodnju

Pokrenite poslove na svom laseru

Od ideje do proizvoda

Svi koraci obrade za korisnike lasera integrisani su u jednom softveru. Integrisani proces rada vodi korisnika korak po korak od ideje o laserskom poslu do gotovog proizvoda. Prednost podeljenog procesa rada: Grafičku pripremu poslova povezanih sa laserom i rad sa laserom mogu da obavljaju različite osobe.

Direktan uvoz datoteka

Direktno uvezite datoteke u formatu pdf, svg, png ili jpg i očistite ih automatski.

Optimizacija poslova sečenja

Optimizujte svoje poslove sečenja radi boljeg iskorišćenja materijala korekcijom zaseka, ugneždavanjem, sečenjem po zajedničkoj liniji itd.

Jednostavnije podešavanje parametara lasera

Zaboravite na naporno podešavanje parametara lasera. Jednostavno izaberite materijal i željeni efekat materijala, npr. tamno graviranje ili kiss-cut.

Kompatibilan sa operativnim sistemima Windows i MAC

Platforma i klijent su nezavisni. Za sve operativne sisteme.

Napravite grafičke i tekstualne elemente

Kreirajte dizajne, foto i tekstualne elemente. Sa svim grafičkim alatima koji su korisniku potrebni za laser.

Unapred odredite vreme potrebno za posao

Da biste unapred odredili vreme koje je potrebno za obavljanje posla, koje vam je potrebno za davanje ponuda i efikasno planiranje proizvodnje.

Upravljanje ulogama i korisničkim pravima

Dodelite različite uloge i prava korisnicima.

Kontrolišite više lasera sa jednog računara

Poslovi se mogu distribuirati sa jednog računara na više mašina.

Povežite laser u mrežu

Povežite sve laserske mašine u mrežu, lokalno ili u oblaku.

Koristite Ruby u svim prilikama

Kompatibilan od prvog minuta. Koristite Ruby sa svim laserima Trotec Speedy iz serija od 2001. godine nadalje.

Obrada varijabilnih podataka

Kreirajte tagove i druge poslove iz Excel datoteka i listi preko varijabilnih tekstualnih polja.

Povežite sisteme trećih strana

Koristite otvoreni programski interfejs – Ruby API – da povežete PLC, ERP ili program vaših sopstvenih aplikacija.

Povežite svoju veb-prodavnicu

Povežite svoju veb-prodavnicu da biste minimizirali kreiranje poslova.

Pristup podacima posla u bilo koje doba i sa bilo kog mesta

Pristupite podacima svog posla u bilo koje doba i sa bilo kog mesta. Bezbedni podaci u Ruby Cloud-u. Rezervne kopije se prave automatski.

Budite sigurni

Brinemo se o bezbednosti podataka. Šifrovanjem na bezbednim serverima.

Održavajte kompletan pregled

Pregledajte poslove i materijale koje ste završili, koliko vremena je bilo potrebno da se poveća transparentnost proizvodnje. Za efikasnije planiranje proizvodnje.

Delite poslove, dizajne i parametre lasera

Delite poslove, dizajne i parametre lasera sa ostalim korisnicima lasera.

Brzo savladavanje

Brzo upoznajte softver pomoću integrisanog vodiča za korisnike.

Obaveštenja u realnom vremenu

Budite obavešteni o statusu svoje mašine za maksimalno korišćenje.

Ubrzajte uvoz datoteka

Sačuvajte datoteke u „aktivnoj fascikli“ da bi se uvozila automatski. Ovo ubrzava uvoz datoteka.

Želite da se odmah priključite otvorenoj beta verziji?

Počnite sa beta verzijom Trotec Ruby

Vizija Trotec Ruby softvera

Pritisnite taster „PLAY“ i pogledajte video
Koristite donje tastere za premotavanje unapred

Strategija softvera za laser – šta je sledeće

Digitalno putovanje je već počelo aprila 2020. godine sa zatvorenom beta verzijom softvera Trotec Ruby. U planiranje strategije, odnosno u dalji razvoj softvera za laser ugradili smo pozitivne povratne informacije naših klijenata. Putovanje se nastavlja:

2020

Direktno uvezite datoteke kao što su PDF, JPG, SVG

Kreirajte ili uredite grafike i tekstove

Neka neprekidni radni proces od ideje do proizvoda bude u vašim rukama

Omogućena saradnja više korisnika

Pojednostavite podešavanje parametara lasera

Trotec Ruby za serije Speedy

Minimizovano vreme do prvog posla

Automatizujte uvoz datoteke korišćenjem aktivnih fascikli

2021

Pojednostavite graviranje cilindričnih proizvoda

Unapred saznajte vreme potrebno za posao

Koristite više mašina sa jednog računara

Uvezite, kreirajte i obradite dinamičke podatke za serijsku obradu

Koristite bilo koji operativni sistem

Obavite poslove štampanja i sečenja

Pripremite laserske poslove sa bilo kog mesta

Koristite svoj laser bez računara

Bolji i napredniji dizajn i tipografija

Kasnije

Optimizujte svoje poslove sečenja za još bolje iskorišćenje materijala

Automatizujte radne procese da biste minimalizovali ručne poslove

Povežite se sa eksternim sistemima za automatski uvoz podataka kao kod e-komercijalnih sistema

Rešite svoje probleme pre nego što se pojave

Prikažite i analizirajte svoje proizvodne podatke

Povežite se sa zajednicom korisnika lasera i delite

Koristite sve svoje laserske mašine Trotec preko jednog interfejsa

*Pažnja: Podložno izmenama bez obaveštenja


Priključite se otvorenoj beta verziji odmah!

Putovanje počinje sada. Priključite se otvorenoj beta verziji i prvim korisnicima lasera koji rade sa softverom za laser Trotec Ruby. Profitirajte od integrisanog kreiranja poslova, direktnog uvoza datoteka, umrežavanja lasera i mogućnostima savremenih softverskih tehnologija. Sve služi povećanju vaše produktivnosti u svakodnevnom poslovanju.

Priključite se otvorenoj beta verziji: Počnite odmah
Počnite odmah