Česta pitanja o Trotec Ruby

Sve što treba da znate o našem laserskom softveru Ruby

Ruby - nova softverska platforma

Koje mašine su podržane?

Da li Rubi ima mrežne mogućnosti?

Da li ‚na internetu‘ znači da Ruby radi na internetu?

Da li će Ruby raditi i na oblaku?

Da li će biti moguće povezati veb prodavnicu sa Ruby?

Kako raditi uz Ruby

Bezbednosno upozorenje uz daljinsku upotrebu

Kako se menja zadani materijal u pripremi?

Kako se stvaraju efekti materijala?

Koji formati datoteka su podržani

Automatski uvoz datoteke

Prijava nije moguća - Dugme za prijavu je sivo

Prijava nije moguća - pristup odbijen

Ne mogu da vidim sve elemente UI

Laser ne obrađuje sve predmete

Ruby i JobControl®

Da li će Rubi postepeno ukinuti JobControl® i ako hoće, koliko brzo?

Neke funkcije koje znamo iz JobControl®-a još uvek nisu u Ruby, kao što su rotaciona funkcija, Vision ili ETC (Izračun predviđenog vremena potrebnog za izvršenje zadatka). Kada će ove funkcije biti dostupne za Ruby?

Jer individualne potrebe zahtevaju individualni savet!
Savetovaćemo vas besplatno.

Zatražite termin od 30 minuta odmah.

Ponosni član troGROUP Logo