--------------------------

Česta pitanja o Trotec Ruby

Sve što treba da znate o našem laserskom softveru Ruby

Ruby - nova softverska platforma

Koje mašine su podržane?

+

Koji su sistemski zahtevi za instaliranje i pokretanje softvera Ruby®?

+

Kako da preuzmem softver Ruby®?

+

Kako da se registrujem za softver Ruby®?

+

Da li Rubi® ima mrežne mogućnosti?

+

Da li ‚na internetu‘ znači da Ruby radi na internetu?

+

Šta je sa bezbednošću podataka, koliko su bezbedni podaci koji se čuvaju u softveru Ruby®?

+

Koji su bezbednosni standardi softvera Ruby®?

+

Da li će biti moguće povezati veb prodavnicu sa Ruby?

+

Kako raditi uz Ruby

Bezbednosno upozorenje uz daljinsku upotrebu

+

Koji formati datoteka su podržani

+

Automatski uvoz datoteke

+

Prijava nije moguća - Dugme za prijavu je sivo

+

Prijava nije moguća - pristup odbijen

+

Ne mogu da vidim sve elemente UI

+

Ruby i JobControl®

Da li će Rubi postepeno ukinuti JobControl® i ako hoće, koliko brzo?

+

Jer individualne potrebe zahtevaju individualni savet!
Savetovaćemo vas besplatno.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo