Koji materijali nisu pogodni za lasersko sječenje i graviranje?

Materijale koje ne bi trebalo raditi sa laserom

Postoje neki materijali koje ne bi trebalo da izrezujete laserom zbog njihovog hemijskog sastava. Obrada ovih materijala stvara opasne gasove ili prašinu. Ovi materijali uključuju:
 • Koža i vještačka koža koja sadrži hrom (VI)
 • Ugljen-fiber (Ugljenik)
 • Polivinil hlorid (PVC)
 • Polivinil butirale(PVB)
 • Politetrafluoroetilen (PTFE /Teflon)
 • Berillijum oksid
 • Bilo koji materijal koji sadrži halogene, epoksid ili fenolne smole
Traba povesti brigu oko sledećih materijala:
 • Magnezijum
 • Hrom
 • Nikl
 • Kobalt
 • Bakar
 • Olovo

Oprez sa dodatkom “retradantnog”

Budite posebno oprezni kada se obrađuju “retardantni” materijali zato što često uključuju brom. Za ove materijale, najbolje je pitati proizvođača za tačan sastav.

Zašto ovi materijali nisu pogodni za sječenje ili graviranje laserom?

Ako su gore pomenuti materijali laserski gravirani ili laserski rezani, mogu se proizvesti prašine ili gasovi koji ugrožavaju korisnika lasera

Zaštitite sebe: Ispitivanje materijala od strane Troteca

Jeste li nesigurni da li je određeni materijal pogodan za sječenje laserom ili graviranje? Kontaktirajte nas, radovaće nas da Vas posavjetujemo.

Kontaktirajte nas

Jer individualne potrebe zahtevaju individualni savet!
Savetovaćemo vas besplatno.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo