Česta pitanja o Trotec Ruby

Sve što treba da znate o našem laserskom softveru Ruby

Ruby - nova softverska platforma

Koje mašine su podržane?

Na kraju, Ruby može podržavati sve Trotec lasere. Otvorena beta verzija trenutno podržava celu seriju Speedy (uključujući CO2, Fiber i Flexx) od 2001. godine. Podržani asortiman proizvoda kontinuirano će rasti sa narednom serijom SP.

Da li Rubi ima mrežne mogućnosti?

Da, možete da povežete sve vaše računare u sklopu lokalne mreže sa vašim Ruby računarom. Tako da možete da upravljate, dizajnirate, pripremate i šaljete zadatke na svoj laser sa bilo kog računara u mreži, čak i sa Mac-a. Samo je pokretanje lasera potrebno uraditi na licu mesta.

Da li ‚na internetu‘ znači da Ruby radi na internetu?

Za Ruby se koristi tehnologija ‚Na internetu‘. Web tehnologija pruža moćan okvir, ali proizvodi ‚na internetu‘ ne moraju nužno da se koriste online - oni se takođe mogu koristiti offline.

Da li će Ruby raditi i na oblaku?

Da, Ruby će se moći koristiti i na internetu, online. Stoga više neće biti potreban postupak instalacije na vašem računaru i možete upravljati, dizajnirati, pripremiti i slati zadatke na laser sa bilo kog mesta i bilo kada. Internet verzija Ruby će isto tako imati stalna ažuriranja i automatsku rezervnu kopiju osnovnih podataka.

Da li će biti moguće povezati veb prodavnicu sa Ruby?

Da, biće moguće koristiti otvoreni interfejs za programiranje - Ruby API - za povezivanje nezavisnih sistema poput vaše veb prodavnice kako biste smanjili vreme kreiranja zadataka.

Kako raditi uz Ruby

Bezbednosno upozorenje uz daljinsku upotrebu

Da biste izbegli bezbednosne poruke svog veb pregledača, instalirajte sertifikat koji dobijete u e-mailu za daljinski pristup. Za Mac: preuzmite i instalirajte ovaj sertifikat na vaš Mac. Za aktiviranje sertifikata na Mac uređaju, dva puta kliknite na njega, uđite u uđite u odeljak za poverenje i u rubrici „Kada koristite ovaj sertifikat“ odaberite „Uvek veruj“. Za Windows: preuzmite i instalirajte ovaj sertificat u u Trusted Root Certificate Authorities

Kako se menja zadani materijal u pripremi?

Ubrzajte radni proces i odaberite svoj omiljeni materijal. Ruby će automatski dodeliti nove zadatke sa vašim zadanim materijalom. Iz baze podataka o materijalima, možete da odaberete omiljeni materijal.

Kako se stvaraju efekti materijala?

Efekti materijala mogu se menjati i kreirati u vašoj bazi podataka o materijalima. Novi efekti mogu da se dodaju u listu efekata. Kada se materijalu dodeli neki efekat, određuje se unapred definisano mapiranje slojeva i prilagode se parametri.

Koji formati datoteka su podržani

*.pdf; *.svg; *.png; *.jpg; *.jpeg; *.bmp; *.tsf; *.tld; *.tlj; *.zip

Automatski uvoz datoteke

Jednostavno sačuvajte ili prevucite i ispustite grafičke datoteke u direktorijum Ruby import. Prečica do ovog direktorijuma dostupna je u aplikaciji Ruby Tray App.

Prijava nije moguća - Dugme za prijavu je sivo

  • Koristite samo Google Chrome ili Microsoft Edge Web-Browser.
  • Proverite u traci zadataka da li je aplikacija Ruby Tray App pokrenuta

Prijava nije moguća - pristup odbijen

Proverite da li postoji greška u kucanju lozinke za prijavu. Koristite opciju kopiranja i lepljenja iz elektronske pošte dobrodošlice.

Ne mogu da vidim sve elemente UI

Proverite da li je skaliranje Windows ekrana podešeno na 100%.
U zavisnosti od računara, može biti zadato skaliranje od 125% ili 150%.

Laser ne obrađuje sve predmete

U fazi pripreme Ruby će pokazati i istaknuti sve slojeve koji će se obraditi. Slojevi koji se neće obrađivati biće prikazani kao transparentni.
Na kartici materijala svi slojevi koji još nisu dodeljeni efektu navedeni su u neraspoređenom području.
Da biste dodelili neobeležene slojeve, kliknite na obojenu pločicu i odaberite željeni efekat.

Ruby i JobControl®

Da li će Rubi postepeno ukinuti JobControl® i ako hoće, koliko brzo?

JobControl® funkcioniše i dalje će funkcionisati sa vašim laserima, a podržavaće ga Trotec. Nadogradnja sa Ruby je dobrovoljna. U celini, tehnološka osnova za budući razvoj biće Ruby, jer omogućava funkcije koje u prošlosti nisu bile moguće. Iz današnje perspektive planiramo da JobControl® stavimo u zamrznuto stanje od sredine 2022. godine.

Neke funkcije koje znamo iz JobControl®-a još uvek nisu u Ruby, kao što su rotaciona funkcija, Vision ili ETC (Izračun predviđenog vremena potrebnog za izvršenje zadatka). Kada će ove funkcije biti dostupne za Ruby?

Pomenute funkcije JobControl ® biće realizovane tokom sledeće godine. Razvojni plan za Ruby pruža više informacija: Razvojni plan

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtevaj demo odmah
Zahtevaj demo odmah