Bewegende windmolen

De Trotec-materialen TroCraft Eco enTroGlass zijn ideaal voor modelbouw. Gebruik de volgende instructies om deze windmolen met bewegende wieken te bouwen met slechts een paar kleine onderdelen.

Lasersnijden bewegende windmolen
Lasersnijden bewegende windmolen

Voorbereiding

Machines Used

Of course, you can also produce this application with all other machines in the Speedy laser engraving series.

Tip
  • Why not try different Trotec materials and colors for a different look and finish?

Stap voor stap

Step 1

Step 1: Design

Import the graphics and then adapt the file to your requirements. Send the graphic to the laser machine with the following print settings:

Process Mode Resolution Cut Line
Vector Job 1000dpi none
Halftone Others
Color Enhanced Geometries, Inner Geometries first
Step 2

Step 2: Laser Process the TroCraft Eco (1mm)

Lay the thin TroCraft Eco on the honeycomb cutting table in your machine and cover the rest of the working surface to create a stronger vacuum. Please note parameters can vary depending on machine used and available laser power.

Color Process Power output % Speed % ppi/Hz
Red CO2 cutting 66 2 1,000
Passes Air Assist Z offset Advanced
1 On 0mm -

Tip:

For a clean cut quality when working with TroCraft Eco, please use a small nozzle.

Step 3

Step 3: Print the Wind Turbine to the Laser

Send the graphics for the turbine column to your laser machine with the following settings:

Process Mode Resolution Cut Line
Standard Job 333dpi None
Halftone Others
Color Enhanced Geometries
Step 4

Step 4: Laser Process TroCraft Eco (3mm)

Lay the 3mm thick TroCraft Eco on the honeycomb cutting table in your laser, and cover the rest of the working area again. Then send the file to the laser with the following settings. The laser parameters may change depending on the machine used and the available laser power.

Laser parameters: Engraving

Color Process Power % Speed % ppi/Hz
Black Engrave CO2 15 50 500
Passes Air Assist Z offset Advanced
1 on 0mm High Quality

Laser parameters: Cutting

Color Process Power % Speed % ppi/Hz
Red CO2 cutting 100 0.8 1,000
Passes Air Assist Z-offset Advanced
1 On 0mm -
Step 5

Step 5: Print the Stand to the Laser

Send the graphic for the stand made from TroGlass with the following settings to your Trotec Laser:

Process Mode Resolution Cut Line
Standard Job 500dpi None
Halftone Others
Color Enhanced Geometries, Inner Geometries first
Step 6

Step 6: Laser process the TroGlass Black Satins

Change the honeycomb cutting table for your acrylic cutting table and lay the TroGlass material in your Trotec Laser.

Laser parameters: Engraving

Color Process Power % Speed % ppi/Hz
Black Engrave CO2 20 50 500
Passes Air Assist Z offset Advanced
1 On 0.5mm High Quality

Laser parameters: Scratching

Color Process Power % Speed % ppi/Hz
Red CO2 cutting 50 0.4 5,000
Passes Air Assist Z offset Advanced
1 On 0mm -

Tip:

Change and use the large nozzle. This is the best choice for working with TroGlass material.

Step 7

Step 7: Assembly

Lay out all 4 parts.

First insert the wind turbine pillar into the base, and then hang the blade component on the nose and fix it with the small circle of TroGlass.

It should be pressed only tight enough so that the wind turbine can turn.

The movable wind turbine made from the Trotec material range is ready.

Voorbereiding

Gebruikte laser machine

U kunt voor deze DIY elke type laser machine van de Speedy laser graveermachine gebruiken. 

Tip
  • Waarom probeert u niet de verschillende materialen en kleuren van het laser-en graveermaterialen assortiment voor een ander uiterlijk en afwerking?

Stap voor stap

Step 1

Stap 1: het ontwerp

Importeer de grafische afbeeldingen en pas deze vervolgens naar gelang aan. Stuur de afbeelding vervolgens naar de laser machine met de volgende instellingen:

Bewerking Resolutie Snijlijn
Vector Job 1000dpi Geen
Grijswaarde Anders
Kleur Verbeterde geometrie, binnenste geometrieën eerst
Step 2

Stap 2: lasersnijden van TroCraft Eco (1mm)

Leg de TroCraft Eco (1mm) op de honingraat snijtafel in uw laser machine en bedek de rest van de werktafel om een sterker vacuüm te creëren. Let op: de instellingen kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte laser machine en het beschikbare laservermogen.

Kleur Laserbewerking Vermogen % Snelheid % ppi/Hz
Rood CO2 lasernijden 66 2 1,000
Passages Air Assist Z offset Gevorderd
1 Aan 0mm -

Tip:

Gebruik een klein mondstuk voor een schone snijkwaliteit bij het werken met TroCraft Eco.

Step 3

Stap 3: opdracht naar de laser machine verzenden

Stuur de grafische afbeeldingen voor de wieken naar uw laser machine met de volgende instellingen:

Process Resolutie Snijlijn
Standard Job 333dpi Geen
Grijswaarde Anders
Kleur
Verbeterde geometrie
Step 4

Stap 4: lasersnijden van TroCraft Eco (3mm)

Leg de TroCraft Eco (3mm) op de honingraat snijtafel in uw laser machine en bedek de rest van het werkgebied opnieuw. Stuur het bestand vervolgens naar de laser met de volgende instellingen. De laserinstellingen kunnen veranderen afhankelijk van de gebruikte laser machine en het beschikbare laservermogen.

Laserinstellingen voor lasergraveren

Kleur Laserbewerking Vermogen % Snelheid % ppi/Hz
Zwart Lasergraveren CO2 15 50 500
Passages Air Assist Z offset Geavanceerd
1 on 0mm Hoge kwaliteit

Laserinstellingen voor de lasersnijder

Kleur Laserbewerking Vermogen % Snelheid % ppi/Hz
Rood CO2 lasersnijden 100 0.8 1,000
Passages Air Assist Z-offset Geavanceerd
1 Aan 0mm -
Step 5

Stap 5: opdracht naar de lasersnijder verzenden

Stuur de afbeelding voor de stand van TroGlass met de volgende instellingen naar uw Trotec laser machine:

Proces Resolutie Snijlijn
Standard Job 500dpi Geen
Grijswaarde Anders
Kleur Verbeterde geometrie, binnenste geometrieën eerst
Step 6

Stap 6: TroGlass Black Satins lasersnijden

Vervang de honingraat snijtafel voor de acrylaat rastersnijtafelen leg TroGlass op de laser machine. 

Laserinstellingen voor lasergraveren 

Kleur Proces Vermogen % Snelheid % ppi/Hz
Zwart Lasergraveren CO2 20 50 500
Passages Air Assist Z offset Geavanceerd
1 Aan 0.5mm Hoge kwaliteit

Laserinstellingen voor krassen

Kleur Proces Vermogen % Snelheid % ppi/Hz
Rood CO2 lasersnijden 50 0.4 5,000
Passages Air Assist Z offset Geavanceerd
1 Aan 0mm -

Tip:

Gebruik de grote mondstuk. Dit is de juiste keuze voor het werken met TroGlass. 

Step 7

Stap 7: assembleren

Leg alle 4 de delen neer.

Steek eerst de windmolenzuil in de basis, hang het bladonderdeel op de neus en maak het vast met de kleine cirkel van TroGlass.

Het moet  zo strak worden aangedrukt dat de windmolen kan draaien.

De beweegbare windmolen gemaakt van het materiaal van Trotec Laser is nu klaar voor gebruik.

Inspiratie

  • Als alternatief voor de windmolen Don Quijote kunt u ook een moderne windmolen met drie wieken ontwerpen
  • Breng kleur aan door de verschillende kleuren van TroGlass te gebruiken
  • Wij adviseren u de gondel ( gemaakt van TroGlass) te lijmen

Speedy serie
De ideale laser graveermachine en lasersnijder voor personalisatie.

Ontdek laser graveermachines en lasersnijders

Vragen over toepassingen of instellingen?
Wij adviseren u graag van A tot Z, ofwel van Air Assist tot Z-offset.

Meer informatie aanvragen.

Trots lid van troGROUP Logo