Rastersko graviranje vs. vektorsko graviranje – Koja je razlika?

raster-engraving-vector-engraving

Što znače pojmovi “rastersko graviranje” i “vektorsko graviranje”?

Raster i vektor su različite vrste grafičkih datoteka koje zahtijevaju različite načine laserske obrade. Glavna razlika između vektorske i rasterske grafike je što se rasterska grafika sastoji od piksela, dok je vektorska grafika sastavljena od kontura ili linija. Glavne razlike između načina rada koji su potrebni za laserski postupak svake vrste uključuju kretanje osovina i korištenih parametara.

Rastersko graviranje

Rastersko graviranje standardni je postupak graviranja. Taj je postupak ista vrsta procesa koji koriste tintni pisači, pri čemu se datoteka ispisuje liniju po liniju.

Kako to funkcionira s laserom?

Rasterska datoteka je bitmap, što znači da je sastavljena od piksela. Slika se gravira laserom liniju po liniju, točku po točku, slično načinu na koji inkjet pisač nanosi tintu, ali umjesto nanošenja tinte, materijal se laserom uklanja piksel po piksel. Ovo je dvosmjerni postupak u kojem se graviranje vrši naizmjenično u oba smjera.

Tijekom postupka rasterskog graviranja liniju po liniju, brzine dviju osovina su vrlo različite. Brzina je velika na osovini x, (osovina na koju je pričvršćena laserska glava) i niža je u usporedbi s osovinom y.
U rasterskom graviranju važan je PPI parametar (PPI = impulsi po inču) koji će biti odabran u Trotec JobControl ® laserskom softveru jer kontrolira gustoću laserskih točaka. Pročitajte više o definiciji parametra.

Vektorsko graviranje / vektorsko rezanje

Vektorsko graviranje često se naziva „scoring“. Datoteka koja će se ispisati grafička je datoteka koja se sastoji od vektora (geometrije i linija i krivulja), a na grafici su označene hairline-om. Kad se datoteka uvozi iz grafičkog programa u JobControl® laserski softver, kontura se identificira kao vektorsko graviranje. Laser prati vektor po vektor, a zatim se gravira.
Kod vektorskog graviranja, osovine se kreću istodobno i sporije nego kod rasterskog graviranja.

Sam postupak je isti kao kod laserskog rezanja; razlika je odabrana postavka snage. Ako je odabrano podešavanje male snage, linija se ocrtava kao gravura; veća snaga proizvodi vektorski rez.

Pogledajte ovdje za više detalja o određivanju optimalnih parametara lasera .

Kada koristiti rastersko graviranje, a kada vektorsko graviranje?

Za aplikacije velikih površina poput ispunjenih slova, slika, pečata ili gravure na drva odgovarajuća je metoda rasterskog graviranja.
Međutim, ako želite urezati samo tanke crte, vektorsko graviranje je korisno i može biti i brže. U procesu rezanja koristi se isključivo ova metoda.

Osigurajte svom timu osobnu podršku naših stručnjaka za lasere.

Kontaktirajte nas

Ponosni član troGROUP Logo