Ažuriranje prikaza vremena obrade u JobControl®-u

job-time-calculation-laser-software
job-time-calculation-laser-software

Kako promijeniti prikaz vremena obrade

Postupci laserskog rezanja i graviranja prikazani su u JobControl®-u u različitim bojama, a za svaki postupak izračunava se vrijeme obrade.
Izračun se temelji na laserskim parametrima unesenim za:

  • Brzina
  • Prolazi

Ako se ovi parametri promijene u bazi podataka materijala, također se mora preračunati vrijeme obrade kako bi se ispravno prikazali.

material-database-jobcontrol

Kako preračunati vrijeme obrade

Dvaput kliknite ploču za obradu da biste pristupili bazi podataka o materijalima. Unesite ažurirane parametre lasera u odgovarajuća polja.

Sada možete preračunati vrijeme obrade:

  • Kliknite na trenutni posao.
  • Kliknite gumb "Osvježi" (dolje lijevo).

Vrijeme obrade će se preračunati.


Osigurajte svom timu osobnu podršku naših stručnjaka za lasere.

Tehnička podrška
Ponosni član troGROUP Logo