Funkcija "Automatsko fokusiranje" ne radi, što mogu učiniti?

Stol se pomiče dolje

Ako se stol pomakne prema gore umjesto prema dolje prilikom aktiviranja automatskog fokusiranja, postoje sljedeći razlozi i odgovarajuće rješenje problema:
  • Senzor automatskog fokusiranja je prljav. Očistite senzor u skladu s uputama!
  • Senzor je neispravan. U ovom slučaju kontaktirajte tehničku službu.

Stol se ne pomiče

Ako se stol ne pomiče prilikom korištenja funkcije automatskog fokusiranja, tada je svjetlosna barijera blokirana. To može imati sljedeće uzroke:
  • U svjetlosnim barijerama postoji materijal za obradu. Provjerite položaj materijala i pomaknite stol prema dolje.
  • Mlaznica laserske glave Air Assist nalazi se u svjetlosnoj barijeri. Provjerite koristite li ispravnu mlaznicu Air Assist. Provjerite položaj bočne Air Assist (kod Speedy 100). Ako koristite dugu mlaznicu Air Assist, morat ćete ručno prilagoditi fokus pomoću alata za fokusiranje.

Automatsko fokusiranje i dalje ne radi?

Ako se stol i dalje ne pomiče, podesite fokus ručno pomoću alata za fokusiranje. Kontaktirajte tehničku podršku za rješavanje problema.   Kontaktirajte nas

Problemi s automatskim fokusom

Pomoću funkcije automatskog fokusiranja stol se automatski pomiče prema gore dok umetnuti materijal ne probije svjetlosne barijere. No ako se stol pomiče prema dolje ili uopće ne, možete postupiti na sljedeći način:

Osigurajte svom timu osobnu podršku naših stručnjaka za lasere.

Kontaktirajte nas

Ponosni član troGROUP Logo