z-os

S podešavanjem visine, prilagodite svoj laser za označavanje različitim visinama materijala. Tako će lasersko fokusiranje biti uspješno za bilo koju primjenu.

Standardna (i opcionalna) z-os je različita, ovisno o laserskom sustavu:

Laserski sustav standardna z-os opcionalna z-os
SpeedMarker 100 električna z-os -
SpeedMarker 300 mehanička z-os sa polugom softverski upravljana z-os
SpeedMarker 700 električna z-os softverski upravljana z-os
SpeedMarker 1300 softverski upravljana z-os
ProMarker 100 stol za podizanje električna z-os
ProMarker 300 mehanička z-os sa polugom softverski upravljana z-os

Serija SpeedMarker
Industrijsko označivanje pojedinačnih komponenti kao i velikih serija.

Otkrijte strojeve za lasersko označivanje

Imate li pitanja o značajkama i opcijama?
Rado ćemo vam pomoći.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo