laser labelling software trotec

Kako pronaći parametar lasera pomoću SpeedMark softvera za označavanje

Request a demo

Pokazujemo vam različite načine definiranja ispravnog parametra lasera za vaše zadaće označavanja. Pronađite ispravni parametar za metale za lasersko označavanje , obložene materijale plastika .


Različiti materijali - različiti parametri lasera

Sa SpeedMarker laserskim sustavima možete lasersko označiti više različitih materijala. Posebno su sve vrste plastike različite po svom kemijskom sastavu i različito reagiraju na udar lasera. Stoga je vrlo važno definirati točan parametar za najbolje rezultate.

Traženje parametara lasera

Ako morate označiti različite aplikacije i nove materijale, laserski pronalazač parametara idealan je alat za vas. Označavanjem matrice parametara na materijalu lako možete pronaći točan parametar (tri varijable frekvencija, brzina i snaga). Pomoću statičke matrice s jednom fiksnom varijablom (koju može definirati korisnik) ostale se varijable označavaju na matrici.

Baza podataka o uobičajenim materijalima

Za najčešće materijale postoji unaprijed definirana i optimizirana baza podataka o laserskim parametrima. Ova se baza podataka može lako poboljšati pojedinačno definiranim parametrima za vaše aplikacije i materijale. Baza podataka materijala jednostavna je za upotrebu i pomaže u skraćivanju vremena postavljanja redovito korištenih materijala.