job-time-calculation-laser-software

Ažuriranje prikaza vremena obrade u JobControl®-u

Kako promijeniti prikaz vremena obrade

Postupci laserskog rezanja i graviranja prikazani su u JobControl®-u u različitim bojama, a za svaki postupak izračunava se vrijeme obrade.
Izračun se temelji na laserskim parametrima unesenim za:

  • Brzina
  • Prolazi

Ako se ovi parametri promijene u bazi podataka materijala, također se mora preračunati vrijeme obrade kako bi se ispravno prikazali.

Kako preračunati vrijeme obrade

Dvaput kliknite ploču za obradu da biste pristupili bazi podataka o materijalima. Unesite ažurirane parametre lasera u odgovarajuća polja.

Sada možete preračunati vrijeme obrade:

  1. Kliknite na trenutni posao.
  2. Kliknite gumb "Osvježi" (dolje lijevo).

Vrijeme obrade će se preračunati.


Dodatne informacije

Trebate pomoć?

Obratite se Trotec službi za korisnike gdje će vam vrhunski kvalificirani i motivirani laserski stručnjaci pomoći u svim pitanjima ili problemima.

natrag na pregled

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtijevaj demo odmah
Zahtijevaj demo odmah