Rastergravering overfor vektorgravering – Hvad er forskellen?

raster-engraving-vector-engraving

Hvad betyder begreberne "rastergravering" og "vektorgravering"?

Raster og vektor er forskellige grafikfiltyper, som kræver forskellige typer af laserbearbejdning. Den vigtigste forskel på vektor og raster er, at rastergrafik består af pixels, mens vektorgrafik består af stier eller linjer. De vigtigste forskelle mellem de påkrævede typer laserbearbejdning omfatter bevægelsen af akserne og parametrene.

raster-engraving-vector-engraving

Rastergravering

Rastergravering er standardprocessen til gravering. Denne proces er den samme proces, som inkjet-printere brugere, hvor en fil printes linje efter linje.

Hvordan virker det med en laser?

En raster-fil er en bitmap, hvilket betyder, at den er lavet af pixels. Billedet graveres af lasermaskine linje efter linje, punkt efter punkt, på en lignende måde som inkjet-printeren påfører blæk, men i stedet for at påføre blæk, fjerner laseren lidt materiale pixel for pixel. Dette er en bi-direktionel proces, hvor gravering foretages afvekslende i begge retninger.

Under linje-efter-linje rastergraveringsprocessen er de to aksers hastigheder meget forskellige. Hastigheden er høj på x aksen, (aksen hvorpå laserhovedet er monteret), og sammenlignet lavere på y aksen.
Ved rastergravering er PPI-parametret (PPI = pulses per inch) valgt i Trotec JobControl® lasersoftwaren vigtigt, fordi det styrer laserpunktets densitet. Læs mere om parameterdefinitionen.

raster-engraving-vector-engraving

Vektorgravering/vektorskæring

Vektorgravering kaldes ofte for “scoring.” Filen, som skal printes, er en grafisk fil bestående af vektorer (en forms linjer og kurver), markeret som fine linjer i grafikken. Når filen er importeret fra grafikprogrammet til JobControl® lasersoftwaren, identificeres omridset som vektorgravering. Laseren sporer den ene vektor efter den anden og graverer så.
Ved vektorgravering bevæger akserne sig simultant og&nbsp langsommere end ved rastergravering.

Selve processen er den samme som ved laserskæring, forskellen er den valgte effektindstilling. Hvis der vælges en lav effektindstilling anvendes “scoring&rdquo til gravering af linjerne, mens en højere effekt producerer en vektorskæring.

Se her for mere om hurtig bestemmelse af optimale laserparametre.

Hvornår skal man anvende henholdsvis rastergravering og vektorgravering?

Til anvendelser med store arealer, som udfyldte bogstaver, billeder, stempler eller trægravering, er rastergravering den passende metode.
Omvendt, hvis der kun skal graveres tynde linjer, har vektorgraveringen flere fordele og kan også være hurtigere. I skæreprocessen er det udelukkende denne metode, som anvendes.
Få personlig support fra vores lasereksperter.
Teknisk support
Stolt medlem af troGROUP Logo