Hvordan virker en laser?

Hvordan virker en laser - Grundlæggende

I den følgende video, viser vi dig en lasers driftsprincipper og struktur i grove træk.

Begrebet "laser"

LASER er en forkortelse og står for "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation". Kort forklaret: Lette partikler (fotoner) exciteret med strøm udsender energi i form af lys. Dette lys samles til en stråle. Sådan formes laserstrålen.

En lasers tekniske struktur

Grundlæggende om laserteknologi

Alle lasere består af tre komponenter:

  1. En ekstern pumpekilde
  2. Det aktive lasermedium
  3. Resonatoren

Pumpekilden guider ekstern energi til laseren.

Det aktive lasermedium er placeret indeni laseren. Afhængigt af designet kan lasermediet bestå af en gasblanding (CO2-laser), af et krystallegme (YAG-laser) eller glasfibre (fiberlaser). Når laseren tilføres til lasermediet gennem pumpen, frigøres energi i form af stråling.

Det aktive lasermedium er placeret mellem to spejle, "resonatoren". Et af disse spejle er et et-vejs-spejl. Det aktive lasermedies stråling forstærkes i resonatoren. På samme tid kan kun en vis stråling forlade resonatoren gennem envejs-spejlet. Denne bundtede stråling er laserstrålingen.

Egenskaber ved en laserstråle: monokromatisk og høj kohærens

Laserstråling har tre fundamentale egenskaber:
  1. Monokromatisk. Dette betyder at strålingen består af en enkel bølgelængde.
  2. Høj kohærens og derved fasesammenfald.
  3. Laserens bølger er næsten parallelle på grund af kohærensen.
På grund af disse egenskaber anvendes laserlys i mange forskellige områder inden for moderne bearbejdning af materialer. Intensiteten bevares i lang tid på grund af kohærensen og kan bundtes yderligere med linser. Laserstrålen berører materialets overflade, absorberes og opvarmer dermed materialet. På grund af denne varmeudvikling kan materialet fjernes eller fordampes helt. Det er derfor muligt at gravere, mærke eller skære en stor udvalg af materialer.

Yderligere oplysninger om lasergravering, -skæring og -mærkning

Hvordan virker gravering, skæring og mærkning med en laser? Det viser vi dig i disse videoer

Fordi individuelle krav kræver individuel rådgivning! ?
Vi rådgiver dig uden ekstra omkostninger.

Kontakt os
Stolt medlem af troGROUP Logo