OSS om Trotec Ruby

Alt det, du behøver vide, om vores lasersoftware, Ruby

Ruby – den nye softwareplatform

Hvilke maskiner understøttes?

I sidste ende vil alle Trotec-lasere være understøttet af Ruby. Den åbne beta understøtter i øjeblikket hele Speedy-serien (inkl. CO2, Fiber og Flexx) siden 2001. Det understøttede produktudvalg vil løbende vokse med de kommende SP-serier.

Har Ruby netværkskapacitet?

Ja, du kan forbinde alle computere i dit lokalnetværk til din Ruby-PC. Du kan derfor forvalte, designe, forberede og sende jobs til din laser fra enhver computer på dit netværk, selv fra en Mac. Det eneste, der skal udføres på stedet, er opstart af laseren.

Betyder »webbaseret« at Ruby kører på internettet?

Den teknologi, der bruges til Ruby, er webbaseret. Webteknologi giver en stærk ramme, men webbaserede produkter behøver ikke nødvendigvis at køre online; de kan også anvendes offline.

Vil Ruby også køre i skyen?

Ja, Ruby vil være tilgængelig online. Derfor kræves der ikke flere manuelle softwareinstallationer til din computer, og du vil kunne forvalte, designe, forberede og sende jobs til laseren hvor som helst og når som helst. Rubys onlineversion vil med tiden også give løbende opdateringer og automatisk backup af vigtige data.

Vil det være muligt at forbinde en webshop med Ruby?

Ja, det vil være muligt at bruge Rubys åbne programmeringsgrænseflade – Ruby API'en – til at forbinde tredjepartssystemer, såsom din webshop, for at minimere jobskabelsestiden.

Hvordan arbejdes der med Ruby

Laseren behandler ikke alle objekter

Ruby vil i forberedelsesfasen vise og fremhæve alle de lag, der vil blive behandlet. Lag, der ikke vil blive behandlet, er gennemsigtige.
Alle lag, der endnu ikke er tilordnet en effekt, står opført i området "Ikke tilordnet" i materialekortet.
For at tilordne ikke-kortlagte lag, skal du klikke på det farvede felt og vælge den ønskede effekt.

Hvordan ændres standardmaterialet i Forbered?

Sæt fart på dine arbejdsprocesser, og log dine "favoritmaterialer". Ruby vil automatisk vælge dit standardmateriale til nye jobs. Det foretrukne materiale kan vælges i materialedatabasen.

Hvordan skabes materialeeffekter?

Materialeeffekter kan ændres og skabes i din materialedatabase. Nye effekter kan føjes til effektlisten. Når en effekt tilordnes et materiale, indstilles der en foruddefineret lagkortlægning med justerede parametre.

Hvilke filformater understøttes?

*.pdf; *.svg; *.png; *.jpg; *.jpeg; *.bmp; *.tsf; *.tld; *.tlj; *.zip

Automatisk filimport

Du skal bare gemme eller trække-og-slippe dine grafikfiler til Rubys importmappe. En genvej til denne mappe kan findes i Ruby Tray-appen.

Login ikke mulig – login-knappen forbliver grå

  • Anvend kun web-browserne Google Chrome eller Microsoft Edge.
  • Tjek i din statuslinje, om Ruby Tray-appen er startet.

Login ikke mulig – Adgang nægtet

Tjek, om der er stavefejl i din login-adgangskode. Brug kopier-indsæt funktionen fra din velkomstmail.

Jeg kan ikke se alle brugerfladeelementer

Sørg for, at skaleringen af dit Windows-display er stillet til 100 %.
Afhængigt af computeren vil 125 % eller 150 % muligvis automatisk blive anbefalet som standard.

Sikkerhedsadvarsel ved ekstern brug

For at undgå sikkerhedsmeddelelser fra din webbrowser skal du installere det certifikat, der følger med e-mailen om ekstern adgang. På MAC: Download og installer certifikatet på din Mac. For at aktivere et certifikat på en Mac skal du dobbeltklikke på det, og gå ind under tillidssektionen. Under “Når du bruger dette certifikat” skal du vælge “Stol altid på”. På Windows: Download og installer certifikatet i Trusted Root Certificate Authorities

Ruby og JobControl®

Vil Ruby udfase JobControl® og i så fald, hvor hurtigt?

JobControl® fungerer og vil fortsat fungere med dine lasere og være understøttet af Trotec. Ruby-opgraderingen er frivillig. Samlet set vil teknologigrundlaget for fremtidige udviklinger være Ruby, da det muliggør funktioner, der ikke før har været muligt. Det er i øjeblikket hensigten at fryse JobControl® fra medio 2022.

Nogle funktioner, som vi kender fra JobControl® er endnu ikke i Ruby, såsom rotation, vision eller ETC. Hvornår bliver disse ting tilgængelige i Ruby?

De nævnte JobControl®-funktioner vil blive implementeret i løbet af det kommende år. Udviklingskøreplanen for Ruby giver mere indsigt deri: Køreplan

Oplev vores lasere i aktion! Spørg om demo nu
Spørg om demo nu