Z Aksı

İletişim

Küçük galvo masa üstü iş istasyonları ProMarker ve SpeedMarker 300 mekanik ya da makine üzerindeki klavye tarafından da kontrol edilebilen yazılım kontrollü Z aksı ile donatılabilir. Uygulamanız için optimum aksam.