Oturarak ya da ayakta çalışma yeri

İletişim

Kullanıldığı makineler:

SpeedMarker 700 ve SpeedMarker 1300

Büyük lazer iş istasyonları, oturarak ya da ayakta çalışma yeri olarak kullanılabilir. Bu, kullanıcının hızlı şekilde bileşenleri yüklemesini ve boşaltmasını sağlamakta olup, kullanıcı serbestçe hareket edebilir, sürekli lazer sisteminin başında beklemek zorunda değildir.