Nu lanserad! - Ruby 1.1

Nu introduceras Ruby för Mac, flera kunder på en lasermaskin, svg-import och mycket mer...

Publicerad den: 15.12.2020

Använd Ruby på Mac

Du vill använda din Mac för att hantera, skapa och förbereda arbeten i Ruby. Allt detta är nu möjligt. Skapa laserarbeten direkt på din Mac och skicka dem till lasermaskinen.

Sammankoppla alla dina lasermaskiner med Rubys distansåtkomst

Med bara ett klick får du distansåtkomst till din produktions-PC från vilken annan dator som helst inom nätverket. Ruby går att använda med alla operativsystem. Allt du behöver är en Windows-PC med Ruby vid din lasermaskin.

Producera mer detaljerade foton på kortare tid

Om du utför mycket fotogravyr kommer du att älska alla förbättringarna. Genom utformningen av det nya Ruby-ramverket – utan skrivardrivrutin – görs rasteriseringen snabbt vid slutet av processen. Optimerad för förberedning av laserarbeten. Detta sparar tid vid varje fotogravyr och ökar kvaliteten.

Direktimportera svg-filer

Direktimportering av filer har varit värdefullt för våra kunder ända sedan Ruby först släpptes. Vi är glada över att svg-filer som innehåller text nu också kan direktimporteras. Nu kan du dessutom modifiera filer och redigera text utan att byta till andra program – allt görs i Ruby.

Använd import från hotmappar

Spara filer direkt från grafikredigeraren till hotmappen. De kan importeras automatiskt till Ruby när som helst. Hotmapparna kan nu fyllas även om Ruby inte är igång. När du startar Ruby importeras alla filer i hotmappen automatiskt.

Positionera design snabbt och precist

Markörerna gör att du snabbt och enkelt kan ställa in fasta stödpunkter för snabb placering av olika objekt.

Dra nytta av Rubys kunskapsbas

Använd Rubys globala kunskapsbas för att dra nytta av en central informationspunkt med den senaste onlinedokumentationen. Detta gör att man kan använda Ruby mer produktivt.

Många förbättringar har gjorts:

  • Gråtona en vektor: Gråtona vektorobjekt när som helst direkt i Ruby för att skapa mer varierade materialeffekter
  • Automatisk namngivning: Namnge automatiskt dina projekt efter formgivningen
  • Designprover: Snabbstarta Ruby med några designprover
  • Återställ lösenord: Återställ ditt superadmin-lösenord när som helst
  • Använd maskinens knappsats för att upprepa eller starta: Upprepa eller starta jobb från kön direkt med laser-knappsatsen
Vill du bli en del av Ruby? Ladda ner nu
Ladda ner nu