Trotecs säkerhetssystem

I utvecklingen av SP3000 och SP2000 har särskild uppmärksamhet ägnats åt mekanisk säkerhet samt till lasersäkerhet. Laserskärarna SP3000 och SP2000 uppfyller alla relevanta standarder: Säker drift är garanterad.

Laserklass 2 för dygnetrunt-produktion

SP-seriens system är certifierad som laserklass 2. Laserstrålbanan är helt inkapslad och lämnar arbetshuvudet utrustat med en aktiv laserskyddssköld.

Därför behövs inga strukturella åtgärder med laserskyddsväggar eller speciell lasersäkerhetsutbildning för din personal.

Fri tillgång medan maskinen skär

Optimalt operatörsskydd är en prioritet hos Trotec. Ett rörligt ljusgardinsystem och säkerhetsstötar monterade på de rörliga x-axlarna definierar en skyddszon. Så snart operatören går in i denna skyddszon, stoppas maskinen omedelbart. Detta ger fri åtkomst till arbetsområdet medan maskinen skär.

Det betyder verklig säkerhet för din personal, med tillgång till hela arbetsområdet hela tiden. En speciell höjdpunkt: Om skyddszonen utlöses och behandlingen avbryts så möjliggör återupptagningsfunktionen en sömlös fortsättning av behandlingen senare.

Standards-kompatibilitet

AllaTrotecs lasersystem är DE-kompatibla och uppfyller de grundläggande säkerhets- och hälsokraven i EU-maskindirektivet 2006/42/EC.

Andra direktiv och bestämmelser som också gäller för produkten:

  • 2006/95/EC Lågspänningsdirektiv
  • 2004/108/EC EMC-riktlinje

Tillämpade harmoniserade standarder:

  • EN ISO12100 Maskinsäkerhet
  • EN 60335-1/2007 Säkerhet för hushållsapparater och liknande apparater
  • EN 55014-1/2006, EN 55014-2/1997 Elektromagnetisk kompatibilitet
  • EN 60204-1 Maskinsäkerhet – elektr. Utrustning
  • EN 60825-1/2007, EN 60825-4/2006 och EN 60825-14/2006 Säkerhet för laserutrustning
  • EN 55022/2008, EN 55024/2003 Elektromagnetisk kompatibilitet

DE-försäkran om överensstämmelse kan lämnas på begäran.