Programvarustyrd z-axel

Request a demo

Tillgänglig för:
SpeedMarker 300
SpeedMarker 700
SpeedMarker 1300 (redan inkluderad in standardkonfigurationen)
ProMarker 300

Spara tid när du ställer in laseravståndet med den programvarustyrda z-axeln. Med programvarukontrollerade höjdjusteringen justerar du märklasern till olika arbetsstyckshöjder. Laserfokusering blir sålunda perfekt anpassad för alla tillämpningar. Anpassningen kan kontrolleras direkt i SpeedMark laserprogramvara.

Det finns dessutom möjlighet att expandera laserarbetsstationen SpeedMarker 700 och SpeedMarker 1300 med en programvarustyrd x- eller y-axel.