Trotecs säkerhetssystem

Lasersäkerhetslösning för säker användning

Säkerhetssystem för SP2000 och SP3000

Under utvecklingen av laserskärarna SP3000 och SP2000 ägnade Trotecs ingenjörer särskild uppmärksamhet åt mekanisk säkerhet, utöver lasersäkerheten. Laserskärarna SP3000 och SP2000 uppfyller alla relevanta standarder, vilket garanterar en säker drift.

Laserklass 2 för dygnetrunt-produktion

SP-seriens system är certifierat som laserklass 2. Laserstrålbanan är helt inkapslad och lämnar arbetshuvudet utrustat med en aktiv laserskyddssköld. Därför behövs inga strukturella åtgärder med laserskyddsväggar eller en speciell lasersäkerhetsutbildning för din personal.

Fri åtkomst medan maskinen skär

Maximalt operatörsskydd är en prioritet hos Trotec. Ett rörligt ljusgardinsystem och säkerhetsstötfångare monterade på de rörliga x-axlarna utgör en skyddszon. Så snart operatören går in i denna skyddszon, stoppas maskinen omedelbart. Detta ger fri åtkomst till arbetsområdet medan maskinen skär. Det betyder verklig säkerhet för din personal, med tillgång till hela arbetsområdet hela tiden. En speciell höjdpunkt: Om skyddszonen utlöses och behandlingen avbryts, så möjliggör återupptagningsfunktionen en sömlös fortsättning av behandlingen senare.

Säkerhetssystem för SP4000

SP4000 finns i olika lasersäkerhetsversioner:

Laserklass 2 Soft Signage-versionen

Den här versionen har utrustats med en laserskyddsram och operatörslåsningszoner som är aktiva vid laserskärningen, och uppnår därmed laserklass 2. Förutom säkerheten för dina operatörer ger detta också en enkel integration i arbetsmiljön, ett litet fotavtryck och utmärkt tillgänglighet för lossning, underhåll och finjustering. Den här lösningen är optimerad för applikationer med soft signage (mjuka skyltar) och en materialtjocklek under 1 mm.

Anpassad säkerhetshytt

Trotec erbjuder även projektspecifikt konstruerade säkerhetshytter. Gemensamt med dig definierar vi funktionalitet och arbetsflöde, för att uppnå optimal produktivitet i en säker produktionsmiljö.


Standard-kompatibla

Andra direktiv och bestämmelser som också gäller för produkten:

  • 2006/95/EC Lågspänningsdirektivet
  • 2004/108/EC EMC-riktlinje

Tillämpade harmoniserade standarder:

  • EN ISO12100 Maskinsäkerhet
  • EN 60335-1/2007 Säkerhet för hushållsapparater och liknande produkter
  • EN 55014-1/2006, EN 55014-2/1997 Elektromagnetisk kompatibilitet
  • EN 60204-1 Maskinsäkerhet – elektr. säkerhet
  • EN 60825-1/2007, EN 60825-4/2006 och EN 60825-14/2006 Säkerhet för laserutrustning
  • EN 55022/2008, EN 55024/2003 Elektromagnetisk kompatibilitet

CE-försäkran om överensstämmelse kan fås på begäran.

SP-serien
Helhetslösning för skärning av material i stora format.

Upptäck laserskärmaskin för stora format

Questions about features and options?
We're happy to help.

Request more
information now.

Stolt medlem av troGROUP Logo