Galvo-positioneringslaser för enkel materialjustering

Kontakta oss

Tillgänglig för:
SpeedMarker-serien
ProMarker-serien

Den inbyggda positionslasern låter dig snabbt och enkelt anpassa ditt arbetsmaterial. Den markerar positionen för märkningen exakt, liksom kanterna och borrhålen på arbetsstycket. Denna funktion "kantmärkning" förenklar hanteringen av materialet och minskar tiden som spenderas på förberedande arbete. Antalet defekta produkter minimeras också.