Fokuslägen för exakt lasergravering och

Den rätta inställningen av fokus - vilket innebär att rätt avstånd mellan laserhuvudet och materialet som ska graveras - är avgörande för att uppnå bästa tillämpningsresultat. Trotec erbjuder olika fokuslägen:

Sonar-teknik

Sonar TechnologyTM möjliggör den högsta nivån av exakthet när man fokuserar på varje position i arbetsbordet. Det är inte nödvändigt att använda ett fokuseringsverktyg. Med en enda tryckning på Z-positioneringsknapparna, upptäcker en ultraljudsbaserad sensor på laserhuvudet ytan på ditt arbetsstycke. Brännpunkten beräknas automatiskt och Z-axeln flyttar sig till lämplig position.
Sonar TechnologyTM är enkelt och flexibelt att använda, och är ett mycket effektivt fokusläge. Patentansökt i väntan på godkännande.


Ljusfältfokus (Light Bar)

Detta fokusläge är baserat på sensorer (ljusbarriärer) installerade i sidled i höljet. Behandlingsbordet börjar automatiskt röra sig så snart detta fokusläge är aktiverat på lasersystemets tangentbord. Den uppåtgående rörelsen på bordet stannar så snart materialet som du satt in i förväg har passerat ljusbarriärerna. Den korrekta fokuspunkten har beräknats och du kan starta laserbehandlingen.

Ljusfältfokuset är idealisk för platta ogenomskinliga material där materialets tjocklek är okänd.


Programvarufokus

Den optimala fokuspunkten beräknas i JobControl Software. I programvaran anger du materialtjockleken och linsen som används. Tack vare den dubbelriktade anslutningen vet datorn alltid exakt hur högt arbetsbordet är placerat. Baserat på informationen du angav i programvaran flyttas bordet till rätt position med bara ett tryck på knappen.  Detta fokusläge är idealiskt för behandling av material där materialtjockleken är känd (t.ex. akryl i 6 mm).


Fokuseringsverktyg

Varje fokuseringsverktyg är förinställt till brännvidden för motsvarande lins och är lämpligt färgkodat. Operatören hänger helt enkelt fokusverktyget på laserhuvudet och flyttar sedan arbetsbordet manuellt tills ytan på arbetsstycket som ska graveras berör fokuseringsverktyget. Nu är rätt fokuspunkt inställd. Fokusläget är snabbt och flexibelt.
Denna metod är speciellt användbar när du arbetar med många olika material, om materialtjockleken är okänd eller inte kan mätas och för cylindriska föremål.