SpeedMark märkningsprogramvara

Kontakta oss

En enda programvara för alla arbetssteg

SpeedMark laserprogramvara har utvecklats speciellt för Trotec galvo-märklaser. Den är särskilt lämpad för automatiska märkningsprocesser och täcker alla arbetssteg från data och grafisk import och serialisering till generering av streckkoder. Dessutom kan SpeedMark-användargränssnittet anpassas av makron för att säkerställa optimal anpassning till befintliga processer.


Fördelar med SpeedMark märkningsprogramvara

  • Anpassningsbart användargränssnitt
  • Automatisk sekventiell streckkodsgenerering
  • Materialdatabas för underhåll av märkningsparametrar
  • Parametersökare för nya applikationer och material
  • grafisk programmering (kombination av flödesdiagram och grafikområde)
  • dataintegration fråm ERP-system (såsom SAP)
  • Auktoriseringshantering för olika användare
  • kamerastödd positionering (SpeedMark Vision - Smart Adjust)
  • SpeedMark Vision – Koddetektering

Anpassningsbar till din applikation

Med hjälp av makron, kan SpeedMarks märkningsprogramvara anpassas och expanderas. Detta gör att du kan anpassa programvaran perfekt till befintliga processer och komponenter.