Svängbart galvohuvud

Detta svängmonterade galvohuvud kan svängas och är lämpligt för horisontella eller vertikala lasermärkningsapplikationer. Modulen styrs av SpeedMarker-märkningsprogrammet och möjliggör en variabel positionering av märkningsenheten från 0 – 90°. Detta gör att snedställda arbetsstycken kan märkas lika lätt som komplexa komponenter, på flera sidor i ett arbetssteg.

Upplev våra lasrar "in action"! Anmäl intresse för demonstration nu
Anmäl intresse för demonstration nu