Stående eller sittande arbetsplats

De stora laserarbetsstationerna kan användas antingen som sittande eller stående arbetsplatser. Detta gör det möjligt för operatören att snabbt ladda och lossa komponenter och är fri att flytta sig, och behöver inte stanna i lasersystemet hela tiden

Upplev våra lasrar "in action"! Anmäl intresse för demonstration nu
Anmäl intresse för demonstration nu