Märkning i farten (”on the fly”)

Tillgänglig för  

SpeedMarker FL
SpeedMarker CL

Lasermärkning på rörliga arbetsstycken

"Märkning i farten" står för märkning av rörliga arbetsstycken. Denna typ av märkning används huvudsakligen för kontinuerliga tillverkningsprocesser där eventuella stillestånd hos tillverkningsanläggningarna skulle vara oekonomiskt.

Höga krav på lasermaskinen

Märkning i farten ställer högsta krav på märklaserns precision och hastighet. Å ena sidan måste lasermaskinen vara konstruerad för kontinuerlig industriell användning. Å andra sidan kräver lasermärkning en specifik programvara som tar hänsyn till arbetsstyckets hastighet för att säkerställa distorsionsfri märkning.


Märkning i farten med Trotec märklaser

Våra märklaser har konstruerats för kontinuerlig industriell drift och levereras med en sofistikerad laserprogramvara för att säkerställa icke-suddiga resultat vid märkning-i-farten. Dessutom har våra lasermaskiner och programvaran utformats för integration i befintliga anläggningar och processer.

Upplev våra lasrar "in action"! Anmäl intresse för demonstration nu
Anmäl intresse för demonstration nu