Fokuslinser för olika arbetsfältstorlekar

Tillgänglig för:
SpeedMarker-serien
ProMarker-serien


Vi erbjuder följande fokuslinser för våra galvo-märklasrar.

   F-100 Standard: F-160 F-254 F-330*  F-420**
 Arbetsfält  70 x 70 mm    120 x 120 mm  190 x 190 mm 240 x 240 mm  310 x 310 mm
Fokusdiameter ~ 27 µm ~ 45 µm ~ 68 µm ~ 88 µm ~ 112 µm

* endast tillgänglig för:    SpeedMarker 100
                                   SpeedMarker 700
                                   SpeedMarker 1300

** endast tillgänglig för:  SpeedMarker 700
                                  SpeedMarker 1300

Upplev våra lasrar "in action"! Anmäl intresse för demonstration nu
Anmäl intresse för demonstration nu