Flyttbart avgasutlopp vid arbetshuvudet

Tillgänglig för

SP500 - Standard
SP1500 - Alternativ
SP3000 - Alternativ

Effektiv extraktion

Ett avgassystem som är direkt anslutet till laserhuvudet avlägsnar damm och gaser som alstras under laserprocessen. De färdiga avgaserna är oumbärliga för graveringsapplikationer. Damm extraheras effektivt där det produceras. Detta kommer att förbättra graveringsresultatet väsentligt när man arbetar med trä, laminat eller till och med akryl.

Även vid skärning förhindrar den färdiga avgasen ackumulering av de genererade gaserna på ytan av det skurna materialet. Oestetiska rökrester runt klippet och flammor på materialets övre sida kan således förhindras.

Upplev våra lasrar "in action"! Anmäl intresse för demonstration nu
Anmäl intresse för demonstration nu