Rätt konfiguration för varje tillämpning

Rätt arbetsbord för varje tillämpning

Det multifunktionella bordskonceptet ger optimal konfiguration för alla graverings- och skärapplikationer. Beroende på tillämpning kan det idealiska bordet väljas, samt snabbt och enkelt bytas för högsta kvalitet och produktivitet.

Till exempel behöver folier eller papper ett vakuumbord med hög avgaseffekt för att uppnå optimala resultat. Vid skärning av akryl är emellertid så få kontaktpunkter som möjligt önskvärda för att undvika reflektioner. I det här fallet skulle ett akrylskärbord med nätstruktur eller akrylplåtskärbord vara lämpligt.


Aluminiumskärbord med nätstruktur

Det här skärbordet är den perfekta lösningen för alla vanliga skäruppgifter. Det är lämpligt för olika skärningsuppgifter med delar som är mindre än 100 mm, eftersom de kvarstår i en platt position efter skärningen. Bordet har fler stödpunkter jämfört med aluminiumskärbordet med spjälor.

Aluminiumplåtskärbord

Bordet passar perfekt för laserskärning av tjockare material (8 mm tjocklek) och delar som är större än 100 mm. Lameller kan placeras individuellt, följaktligen kan bordet anpassas till varje enskild applikation.

Akrylskärbord med nätstruktur

Det speciella akrylgallret förhindrar återreflektion. Det är därför idealiskt för skärning av akrylmaterial, laminat eller plastfilm med delar mindre än 100 mm, eftersom de förblir i en plan position efter skärningen.

Akrylplåtskärbord

Skärbordet med akryllaminat förhindrar reflektion vid skärning. Detta bord används speciellt för skärning av tjockare material (8 mm tjocklek) och för delar som är bredare än 100 mm. Antalet stödpunkter kan minskas genom att vissa lameller avlägsnas individuellt beroende på jobbet.

Vakuumbord

Vakuumbordet fixerar olika material på arbetsbordet med hjälp av ett lätt vakuum. Detta säkerställer korrekt fokusering över hela ytan och garanterar bättre graveringsresultat. Dessutom minskar det hanteringsansträngningen i samband med mekanisk montering.
Vakuumbordet är det rätta bordet för tunna och lätta material, såsom papper, folier och filmer, som vanligtvis inte ligger platt på ytan.

Ferromagnetiskt bord

Den ferromagnetiska konstruktionen gör det möjligt att montera tunna material som papper, filmer eller folier med magneter för att säkerställa en jämn och plan yta. En jämn yta är viktigt för att uppnå optimala resultat för lasergravering och märkningstillämpningar

Bordsskiva med bikakastruktur

Bordsskivan med bikakastruktur är speciellt lämplig för applikationer som kräver minimal reflektion och optimal materialhalt, till exempel skärning av membranomkopplare. Bordsskivan med bikakastruktur rekommenderas vid användning av ett vakuumbord.


Vilka arbetsbord är tillgängliga för respektive maskin?

Arbetsbord Speedy 100 Speedy 
300
Speedy
360
Speedy
400
Ferromagnetiskt bord
Skärbord i aluminium (rutnät)
Skärbord i akryl (rutnät) ⚫* ⚫*
Skärbord i aluminium (spjälor)
Skärbord i akryl (spjälor)
Vakuumbord
Bordsskiva med bikakestruktur
Skärbord med bikakestruktur

*tillgänglig som bordsskiva


Konfigurera din lasermaskin med följande alternativ för den avsedda användningen:

360° lasergravering med hjälp av det roterande graveringstillbehöret

Med Trotecs roterande graveringstillbehör kan du snabbt och enkelt gravera runda, cylindriska och koniska föremål som glasögon, flaskor, koppar eller vaser av olika storlekar och diametrar, vilket öppnar upp för verksamhet inom nya branscher!

Mer om det roterande graveringstillbehöret

Den optimala linsen för ett perfekt appliceringsresultat

Optimala resultat vid lasergravering eller laserskärning uppnås genom att använda olika linser. Som tumregel gäller till exempel följande för fokuslinserna Ju mer detaljerad grafiken är, desto kortare är brännvidden vid lasergravering. Och ju tjockare materialet är som ska laserskäras, desto större brännvidd behövs. Bortsett från detta spelar också lasereffekten en viktig roll. Av denna anledning erbjuder Trotec dig åtta olika linser för perfekta resultat.

Rätt fokuslins för din tillämpning

Gravera skrymmande delar med genomföringen

Full flexibilitet innebär också att man kan arbeta på arbetsstycken som är större än maskinen. Detta är precis vad Speedy Laser tillåter med sin tillvalslucka. Här möjliggörs bearbetning av mycket långa och skrymmande arbetsstycken som dörrar, väggpaneler i trä eller stora plattor. Observera att genomföringen gör Speedy till en maskin med laserskyddsklass 4.

Mer om genomföringen

Upplev våra lasrar "in action"! Anmäl intresse för demonstration nu
Anmäl intresse för demonstration nu