UniDrive Software

Tillgänglig för  

Speedy-serien
SP-serien


Konvertering av pdf och dxf filer

UniDrive-programvaran är ett program som konverterar filer skapade i olika format till "Trotec Spool File"-format; vilket tillåter att du använder Trotec JobControl® för gravering och skärning av dina jobb. Två olika driftslägen är tillgängliga: I automatiskt läge övervakas speciella register. Filerna som sparas i dessa konverteras automatiskt. I manuellt läge väljer du en eller flera filer, bestämmer inställningarna, varefter de konverterade filerna sparas i Trotec-spolregistret.

Följande filformat stöds:

PostScript-formaten från prepress-EPS och PS, datautbytesformatet PDF och de okomprimerade bildformaten BMP, JPEG och okomprimerade TIFF och DXF-filerna.

Upplev våra lasrar "in action"! Anmäl intresse för demonstration nu
Anmäl intresse för demonstration nu