Job Control® Cut

Få ett perfekt skärresultat med bara några enkla steg

JobControl® Cut är en helt integrerad redigerare för att bearbeta och optimera grundläggande snittgeometrier i vår Trotec laserprogramvara JobControl® - utan att du behöver ändra de ursprungliga geometrierna i grafikprogramvaran igen. Med uppgraderingen till JobControl® 11.0 ingår JobControl® Cut som tillval.

  • JobControl® Cut kräver inte mycket träning och är lätt att använda.
  • Ett optimalt arbetsflöde sparar kostnader och ökar kvaliteten på slutprodukterna.
  • För ett perfekt skärresultat:

Hur det fungerar

Följande redigeringsfunktioner kan användas för JobControl® Cut:

Konturer kan tilldelas för att bearbeta färger, för att definiera dem som inuti eller utanför skärlinjer eller för att välja dem för vektorgravering.

Genom den automatiska kopplingen av skärgeometrier kombineras intilliggande linjer för att bilda en kontinuerlig skärkontur. Således kan skärgeometrierna repareras snabbt och enkelt. Piercingpositioner som kan undvikas elimineras med ett knapptryck.

Med funktionen "ställ in startpunkt" kan du välja de perfekta startpunkterna. Således kan oregelbundenheter i skärlinjerna undvikas.

Med skärsnittskorrigering kompenseras monteringsexaktheten hos komponenter och dimensioneringsfel som orsakas av laserns skärsnitt. Plug-in-anslutningarna är anpassade och passar perfekt tillsammans.

Genom definiering av segment med inskärningspunkter/utskärningspunkter, kan lasern börja skära utanför de faktiska skärgeometrierna. Piercingprocessen har ingen negativ påverkan på färdigproduktens kantkvalitet. Kantkvaliteten blir då konsekvent längs hela banan runt arbetsstycket.

Sorteringsfunktionen gör det möjligt att optimera skärsekvensen. Detta minskar behandlingstiden. Genom en simulering kan du kontrollera skärsekvensen innan du utför den på maskinen.

Originaldata skrivs inte över. JobControl® lagrar den redigerade versionen separat i jobbkön.


JobControl® Laserprogramvara

Innovativ laserprogramvara som ger maximal operatörskomfort när du förbereder dina laserjobb. Lika enkelt som tryckjobb...

Detaljerad information

Upplev våra lasrar "in action"! Anmäl intresse för demonstration nu
Anmäl intresse för demonstration nu