Vanliga frågor om Trotec Ruby

Allt du behöver veta om vårt laserprogram Ruby

Ruby – den nya programplattformen

Vilka maskiner stöds?

Till slut kommer alla Trotecs lasermaskiner att stödjas av Ruby. Den öppna betaversionen stödjer för närvarande hela Speedy-serien (inklusive CO2, Fiber och Flexx) sedan 2001. Produktsortimentet som stöds kommer att fortsätta växa, med SP-serien näst på tur.

Har Ruby nätverkskapacitet?

Ja, du kan koppla alla datorer inom ditt lokala nätverk till din Ruby-PC. Således kan du hantera, designa, förbereda och skicka jobb till din lasermaskin från vilken dator som helst i nätverket, även från en Mac. Det enda som behöver göras på plats är att starta maskinen.

Betyder webbaserad att Ruby körs via internet?

Tekniken som används för Ruby är webbaserad. Webbtekniken möjliggör ett kraftfullt ramverk, men webbaserade produkter måste inte nödvändigtvis köras online utan kan även användas offline.

Kommer Ruby även att köras i molnet?

Ja, Ruby kommer att finnas tillgängligt online. Därför kommer det inte längre att krävas några programvaruinstallationer på datorn, och du kan hantera, designa, förbereda och skicka arbeten till lasermaskinen varifrån och när som helst. Onlineversionen av Ruby kommer också att tillhandahålla kontinuerliga uppdateringar och automatisk säkerhetskopiering av viktiga data.

Kommer det att vara möjligt att koppla en webbshop till Ruby?

Ja, det kommer att vara möjligt att använda Rubys öppna programmeringsgränssnitt – Rubys API – för att ansluta tredjepartssystem som din webbshop, för att minimera tiden det tar att skapa ett jobb.

Hur man arbetar med Ruby

Säkerhetsvarning vid distansanvändning

För att slippa säkerhetsmeddelanden från webbläsaren, installera certifikatet som skickas i distansanslutningsmejlet. På Mac: ladda ner och installera certifikatet på din Mac. För att aktivera certifikatet på en Mac, dubbelklicka på det, gå in i tillförlitlighetsinställningarna och välj “Tillåt alltid” under “Vid användning av detta certifikat”. I Windows: ladda ner och installera certifikatet i Betrodda rotcertifikatsutfärdare

Hur ändrar man standardmaterial under förberedelsefasen?

Snabba upp ditt arbetsflöde genom att registrera ditt favoritmaterial. Ruby kommer automatiskt att ange ditt förvalda material vid nya arbeten. Material märkta som favoriter kan väljas i materialdatabasen.

Hur skapar man materialeffekter?

Materialeffekter kan modifieras och skapas i materialdatabasen. Nya effekter kan läggas till i effektlistan. När ett material tilldelas en effekt fastställs en förinställd lagermappning med justerade parametrar.

Vilka filformat stöds?

*.pdf; *.svg; *.png; *.jpg; *.jpeg; *.bmp; *.tsf; *.tld; *.tlj; *.zip

Automatisk filimport

Spara eller dra och släpp dina grafikfiler i Rubys importmapp. I Ruby Tray-appen finns en genväg till mappen.

Inloggning ej möjlig – inloggningsknappen förblir grå

  • Använd endast Google Chrome- eller Microsoft Edge-webbläsare.
  • Kontrollera i aktivitetsfältet om Ruby Tray-appen har startat.

Inloggning ej möjlig – åtkomst nekad

Kontrollera att du har angett rätt lösenord. Klipp ut och klistra in från ditt välkomstmejl.

Jag kan inte se alla användargränssnittselement

Kontrollera att skärmskalan i Windows är inställd på 100 %.
Beroende på vilken dator du har kan det hända att den automatiskt rekommenderar 125 % eller 150 %.

Lasern behandlar inte alla objekt

I förberedelsefasen visar och markerar Ruby alla lager som kommer att behandlas. Lager som inte behandlas visas som transparenta.
På materialkortet listas alla lager som ännu inte har tilldelats en effekt, i det icke-tilldelade området.
För att tilldela omappade lager en effekt, klicka på den färgade panelen och välj önskad effekt.

Ruby och JobControl®

Kommer Ruby leda till att JobControl® avvecklas, och hur snart kommer det i så fall att ske?

JobControl® kommer även i fortsättningen att fungera med dina lasrar och stödjas av Trotec. Ruby-uppgraderingen är frivillig. Generellt sett kommer Ruby att vara den tekniska utgångspunkten för framtida utvecklingsarbete, eftersom programmet möjliggör funktioner som inte har varit genomförbara tidigare. I nuläget planerar vi att frysa JobControl® från och med mitten av 2022.

Vissa funktioner från JobControl® finns ännu inte i Ruby, som t.ex. rundgravyr, vision och ETC (Estimated Job Time Calculation). När kommer dessa funktioner att finnas tillgängliga i Ruby?

Ovan nämnda JobControl®-funktioner kommer att implementeras under nästa år. Utvecklingsplanen för Ruby ger mer inblick:

Roadmap

Upplev våra lasrar "in action"! Anmäl intresse för demonstration nu
Anmäl intresse för demonstration nu