Medicinsk teknik

Lasermärkning av medicinska och kirurgiska instrument

cannula laser marked

Biokompatibelt. Spårbart. Ekonomiskt.

UDI eller "Unique Device Identification" är baserad på ISO-kompatibla standardkoder, som måste anges på medicinska produkter på grund av spårbarhetskrav. Genom att skanna koden kan du få information som tillverkarens namn, artikelreferens eller utgångsdatum. Detta möjliggör felfri dokumentation och hjälper till att säkerställa patientsäkerheten.
Lasermärkning är resistent mot syror, rengöringsmedel eller kroppsvätskor. Eftersom ytstrukturen förblir oförändrad, beroende på märkningsprocessen, kan kirurgiska instrument enkelt hållas rena och sterila. Även om implantat förblir inne i kroppen under lång tid, kan inga material från etiketten lossna och skada patienten.”

Material som är lämpliga för lasermärkning

 • Titan och titanlegeringar
 • Rostfritt stål
 • Höglegerat stål
 • Belagd metall
 • Keramik
 • Plastmaterial (t.ex. PEEK för implantat)

Bilder


Applikationsexempel för medicinsk teknik

Lasermärkning har redan blivit en standardteknik inom många områden inom medicinsk industri, tack vare de många fördelar den erbjuder. Dessa egenskaper hos enheterna- baserade på UDI (unik enhetsidentifikation) eller MDR (medicinteknisk reglering)- är markerade med lasern: datamatriskoder som innehåller batchnummer, produktionsdatum, serienummer, tillverkarinformation, produktinformation etc. samt märkningar som fungerar som en anti-förfalskningsåtgärd.

Mer information om UID-märkning

 • Medicinska instrument
 • Kirurgiska instruments
 • Ortopediska eller traumakirurgiimplantat
 • Plastkanyler
laser marked surgical scissors

Varför ska jag köpa en laser för märkning av medicinska instrument?

Biokompatibilitet för lasermärkningar: Lasermärkning är resistent mot syror, rengöringsmedel eller kroppsvätskor. Eftersom ytstrukturen förblir oförändrad, beroende på etiketteringsprocessen, kan inga bakterier etablera sig på instrumenten. Även om implantat förblir inne i kroppen under lång tid, kan inga material från etiketten lossna.
Spårbarhet: Märkningsinnehållet är läsbart (även elektroniskt) även under tung användning och efter hundratals rengöringsprocedurer. Det betyder att delarna tydligt kan spåras och identifieras.

Funktion och fördelar med laserteknik

Märkning av innehåll: Spårbarhetskoder med variabelt innehåll

 • Ett brett utbud av olika märkningar kan skapas från variabelt innehåll utan omkodning eller verktygsändringar
 • Märkningskrav inom medicinsk teknik kan enkelt implementeras genom flexibla och intelligenta programvarulösningar.

Fördelar med Trotec laser

 • Intelligent och intuitiv SpeedMark-märkningsprogramvara som enkelt kan bearbeta data från befintliga ERP-system och allt dynamiskt innehåll i koder

Permanent märkning för spårbarhet och kvalitetssäkring

 • Inom medicinteknik rengörs instrument ofta med hårda kemikalier. Dessa höga krav kan ofta endast implementeras med lasermärkning.
 • Lasermärkning är permanent samt nötnings-, värme- och syrabeständig.

Fördelar med Trotec laser

 • Individuell konsultation, provtagning och applikationstestning av Trotec-experter
 • Produktportfölj som innehåller lämpliga, underhållsfria fiberlasersystem för alla krav och behov
 • Smart och intuitiv SpeedMark-märkningsprogramvara som kan hantera dynamiskt innehåll från externa system och reproducera det i form av text, siffror eller koder

Högsta märkningskvalitet och exakthet

 • Det är möjligt att skapa mycket små detaljer och typsnitt som är tydligt läsbara
 • Exakta och små former kan märkas med stor exakthet
  • Märkningsprocesser kan kombineras för att rengöra materialet efter bearbetningen, eller för att ge en högre kontrast (t.ex. Datamatriskoder)

  Fördelar med Trotec laser

  • Idealisk optik och optimal strålprestanda tack vare högkvalitativa komponenter
  • Kamerabaserad komponentpositionering för hög precision och användarvänlighet

Flexibilitet med material

 • Ett brett utbud av material, inklusive titan, rostfritt stål, höglegerat stål, keramik, plast, och PEEK - kan märkas med laser

Fördelar med Trotec laser

 • Produktportfolio med lämpliga fiberlasersystem för alla krav och behov, inklusive en fristående arbetsstation, ett skräddarsytt system eller integration i en produktionslinje
 • Materialdatabas och parameterfinnare i SpeedMark-märkesprogramvaran för att hitta rätt laserparametrar för alla material.

Märkningen tar bara några sekunder och möjliggör större utmatning

 • Höghastighetsmärkning med variabla data är möjlig med variabla data (t.ex. serienummer, koder)
 • Ett brett utbud av märkningar kan skapas utan justering eller byte av verktyg

Fördelar med Trotec laser

 • Intelligent och intuitiv märkningsprogramvara
 • Snabb och mycket exakt positionering av komponenter med hjälp av ett kamerasystem: SpeedMark Vision - Smart Adjust
 • Integration av innehåll från ERP-filer är möjligt

Kontaktlös och tillförlitlig materialhanteringskapacitet

 • Det finns inget behov av att klämma fast eller fixera material
 • Tidsbesparingar och konsekvent bra resultat

Fördelar med Trotec laser

 • En bred produktportfölj med rätt lasersystem för alla behov
 • Mycket exakt lasermärkning även vid "första försöket" tack vare kamerastödd positionering

Kostnadseffektiv produktion

 • Ingen för- eller efterbehandling krävs, oavsett stora eller små kvantiteter
 • Verktygsslitage elimineras

Fördelar med Trotec laser 

 • SpeedMarker med en underhållsfri fiberlaser kan integreras som en laserarbetsstation eller i en produktionslinje
 • Den robusta mekaniken hos Trotec lasersystem har konstruerats för många års intensiv användning med minimalt underhåll

Integration i produktionslinjer är möjlig

 • Hårdvaru- och programvarubaserad integration i befintliga produktionslinjer är möjlig

Fördelar med Trotec laser 

 • År av erfarenhet med att integrera OEM galvo-lasersystem i produktionslinjer
 • Programvara som uppfyller alla krav för gränssnitt med andra system

Trotecs produktrekommendation

Upplev våra lasrar "in action"! Anmäl intresse för demonstration nu
Anmäl intresse för demonstration nu