--------------------------

Kolika je potrošnja električne energije laserske mašine?

Potrošnja električne energije laserske mašine.

Potrošnja električne energije lasera ​​je uobičajeno pitanje pre kupovine lasera. Mnogi kupci ne mogu da procene koliko će rad lasera ​​uticati na njihov račun za struju. U praksi, međutim, potreba za električnom energijom datog lasera ​​je često manja od ventilatora ili sistema za klimatizaciju.

Potrošnja energije lasera ​​znatno varira. U zavisnosti od snage lasera ​​(vati) i koliko dugo se svakodnevno koristi, postoji odgovarajući raspon fluktuacije. Ovde ćemo vam pokazati najvažnije faktore koji utiču na potrošnju energije lasera, kao i potrošnju energije u kilovat časovima na osnovu konkretnog primera.

Faktori uticaja za potrošnju energije

1. Faktičko radno vreme

Ovo je količina vremena koja je laseru potrebna da bi izvršio proces graviranja ili sečenja. U praksi se 20 do 50% radnog vremena troši na pripremu, stavljanje materijala i skidanje materijala. U tim periodima, Trotec laseri su u stanju mirovanja i zahtevaju samo minimalnu količinu energije zahvaljujući funkciji uštede energije.

2. Korišćena snaga lasera

U zavisnosti od mašine, laseri mogu da imaju određenu maksimalnu snagu, tj. laser od 20 vati značajno se razlikuje od lasera ​​od 100 vati. Pored toga, maksimalna snaga lasera ​​se koristi samo za jednu pod-kategoriju među svim ostalim radovima sa laserom.

3. Periferna oprema

Upotreba izduvnog sistema ili rashladne jedinice (potrebna za neke lasere) takođe direktno utiče na potrošnju energije. Trotecova funkcija štednje energije, koja reguliše kako laser tako i izduvni sistem u cilju uštede energije, takođe je ovde od pomoći.

Specifičan primer za potrošnju energije lasera.

Da bismo vam dali određenu cifru za potrošnju energije, napravili smo sledeći primer:

  • Laserska mašina Speedy 400 sa snagom lasera ​​od 80 vati
  • Prosečno efektivno radno vreme od 2 sata dnevno
  • Od toga 50% vremena sa maksimalnom snagom lasera ​​(80 vati) i 50 % vremena sa polovnom snagom lasera ​​(40 vati)

To rezultira potrošnjom energije od oko 50 kWh mesečno, što odgovara potrošnji 2 kancelarijska računara. Mnogi klijenti su iznenađeni ovako niskim vrednostima.

Jer individualne potrebe zahtevaju individualni savet!
Savetovaćemo vas besplatno.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo