Da li Trotec laseri mogu da se koriste za obradu metala?

Pročitajte više o procesima Trotec lasera koji se mogu koristiti za metalne delove i na šta trebate obratiti pažnju.

Trotec laseri nude niz uobičajenih rešenja za graviranje ili označavanje metala koja imaju širok spektar primena.

Metalni obratci se u suštini mogu rezati laserom, ali postoji niz parametara koji određuju prikladnost, kao što je vrsta metala, gustina, željeni kvalitet i preciznost rezanih uglova.

Trotec laseri primenjivi za rezanje su trenutno optimizirani za rad na materijalima bez metala. Iako postoje određena ograničenja pri rezanju metalnih obradaka, to je izvodivo. Bilo koja primena bi se svakako trebala prvo isprobati.

Koji izvori lasera se mogu koristiti za rezanje metala?

Uglavnom je moguće rezati metal i CO2 i vlaknastim laserom. Metali kao što je čelik ili drugi materijali koji sadrže železo se mogu lakše rezati od lakih ili metala koji ne sadrže železo kao što je bakar ili aluminijum.

Više o Speedy laserima

Pod kojim uslovima?

Uglavnom isparenja u procesu olakšavaju proces rezanja i povećavaju kvalitet rezanja kod nekih primena. Kompleti za gas (sa odgovarajućim priključcima i mlaznicama na glavama) su dostupni za odabrane Trotec lasere i mogu se koristiti sa odgovarajućim gasovima u procesu (kao što je azot).

Koje su uobičajene primene Trotec lasera za rezanje?

Tanke folije izrađene od materijala koji u sebi sadrže materijale sa železom mogu se rezati CO2 laserom.
Izrazito reflektivne folije od bakra ili mesinga mogu se rezati sa sličnim rezultatima koristeći vlaknasti laser.

Primene na metalu

Jer individualne potrebe zahtevaju individualni savet!
Savetovaćemo vas besplatno.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo