--------------------------

Koja je razlika između laserskog plotera i galvanometarskog lasera?

Laserske mašine za graviranje i obeležavanje su dostupne u dve verzije: laseri sa ravnom platformom (koji se još zovu i „laserski ploteri“) i galvanometarski laseri. Vodič u nastavku će vam pomoći da odlučite koji tip lasera treba da koristite.

Ovaj video će vam pokazati principe ove dve arhitekture:

Primene graviranja i obeležavanja

https://www.troteclaser.com/static/images/knowledge/FAQs/laser-plotter-vs-galvolaser/2-flatbed-engraving.jpg

Laser sa ravnom platformom:

Laserski ploteri su pogodni za primene kod kojih je potrebna visoka preciznost, kao što su grafički prikazi ili graviranje velikog formata na ravnim površinama.

Pored toga, laserski ploteri se uglavnom kupuju za svestrane primene jer nude veliku svestranost u pogledu primene, materijala i veličina predmeta.

https://www.troteclaser.com/static/images/knowledge/FAQs/laser-plotter-vs-galvolaser/2-galvo-engraving.jpg

Galvanometarski laser: 

Galvanometarski laseri se obično koriste za aplikacije koje zahtevaju brzo obeležavanje, kao što je obeležavanje kodova, serijskih brojeva ili komplikovanih dizajna na manjim predmetima poput nakita ili elektronskih komponenti.

Galvanometarski laseri se često kupuju za određenu namenu, za koju su optimizovani.

Napomena: Visoka tolerancija fokusa galvanometarskih lasera pruža ogromne prednosti prilikom rada sa proizvodima koji nisu 100% ravni. Primeri: Alati, nakit, satovi, komponente mašina, medicinski implantati i instrumenti, promotivni predmeti. Obeležavanje/graviranje na 3D predmetima (čak i bez rotacionog nastavka) ili čak obeležavanje iznutra. Galvanometarski laser stoga može da bude savršen dodatak laserskom ploteru.

Primene sečenja

https://www.troteclaser.com/static/images/knowledge/FAQs/laser-plotter-vs-galvolaser/3-flatbed-cutting.jpg

Laser sa ravnom platformom: 

Zbog dizajna laserskog plotera („leteća optika”), laserski snop uvijek pogađa materijal okomito. Na taj način se garantuje postizanje ravne sečene ivice, posebno kod debelih materijala (npr. akril, medijapan, drvo). Savršeno ravne ivice su znak visokog kvaliteta i preciznosti i u nekim slučajevima mogu biti obavezni, npr. ako se delovi moraju sastaviti nakon laserskog sečenja.

https://www.troteclaser.com/static/images/knowledge/FAQs/laser-plotter-vs-galvolaser/3-galvo-cutting.jpg

Galvanometarski laser: 

Kada se radi o brzini sečenja, to je glavna prednost galvanometarskog lasera, a prednost je posebno primetna kada radite sa tanjim materijalima, kao što su papir, karton, folije ili tanji laminati. U zavisnosti od primene, mogu da se postignu od 10 do približno 65 veće brzine u odnosu na sistem sa ravnom platformom. Međutim, u zavisnosti od položaja unutar polja obeležavanja, snop pada na materijal pod većim ili manjim uglom nagiba. U slučaju debljih materijala nagib sečene ivice je jasno vidljiv.

Ukratko, ključne razlike leže u mehaničkom podešavanju i brzini rada. Laserski ploteri su sporiji, ali pružaju veću preciznost na većoj površini graviranja, što ih čini pogodnim za određene primene. Sa druge strane, galvanometarski laseri se ističu brzinom graviranja manjih površina kod kojih su preciznost i brzina od presudnog značaja. Izbor između ova dva lasera ovisi o specifičnim zahtevima graviranja. Ali, postoje još neke stvari koje treba uzeti u obzir, kao što vidite u nastavku:

Radna površina

https://www.troteclaser.com/static/images/knowledge/FAQs/laser-plotter-vs-galvolaser/4-flatbed-working-area.jpg

Laser sa ravnom platformom:

Laseri sa ravnom platformom obično imaju veće površine za obradu od galvanometarskih lasera. Veličine površina za obradu Trotec laserskih mašina kreću se sve do 87 x 126 inča. Možete da stavite jedan veliki deo ili mnogo malih delova na površinu za obradu, a zatim ih gravirati ili seči laserom. Površina za obradu ograničena je veličinom mašine. Što je mašina veća, to je veća i površina za obradu. Za modele sa prolazom, moguće je staviti delove koji su veći od površine za obradu.

https://www.troteclaser.com/static/images/knowledge/FAQs/laser-plotter-vs-galvolaser/4-galvo-working-area.jpg

Galvanometarski laser: 

Galvanometarski laseri kompanije Trotec imaju polja obeležavanja veličine do 310 x 310 za vlaknaste lasere, te do 535 x 535 za CO2 lasere. Ovo se odnosi na površinu obeležavanja samo laserske glave. Montažom galvanometarskog lasera na osovinski sistem (X, Y) laserske radne stanice, mogu se dobiti površine za obradu od približno 1300x450 mm. Galvanometarski laseri se koriste sa ili bez kućišta. Uz kućišta sa prolazom ili odvojivim bočnim delovima ili bez kućišta mogu da se obeležavaju čak i vrlo veliki i glomazni delovi.

Proizvodno okruženje i brzina

https://www.troteclaser.com/static/images/knowledge/FAQs/laser-plotter-vs-galvolaser/5-flatbed-environment.jpg

Laser sa ravnom platformom:

Laseri sa ravnom platformom (ili laserski ploteri) se uglavnom koriste kao samostalne mašine. To znači da uvek rade nezavisno od drugih proizvodnih mašina. Materijali se donose do laserske mašine, tu se obrađuju, uklanjaju i dalje obrađuju ili prodaju direktno u zavisnosti od proizvoda. Vreme obrade takođe zavisi od primene. Za neke zadatke je potrebno svega nekoliko sekundi, dok drugi traju nekoliko sati. Uobičajeno je da jedan rukovalac radi na nekoliko mašina. Dok jedna mašina obrađuje zadatke, u druge se mašine stavlja materijal ili se iz njih vade delovi.

https://www.troteclaser.com/static/images/knowledge/FAQs/laser-plotter-vs-galvolaser/5-galvo-environment.jpg

Galvanometarski laser:

Galvanometarski laseri nude velike brzine obrade, jer pojedinačne zadatke mogu da obave za nekoliko sekundi. Svestrani su i mogu da se prilagode samostalnim, poluautomatizovanim ili potpuno integrisanim organizacijama. Različite varijante zadovoljavaju različite proizvodne potrebe: ručno umetanje za brzo obeležavanje, poluautomatizovano za bolju integraciju procesa rada i potpuno integrisani sistemi za maksimalno smanjenje vremena trajanja ciklusa i automatizaciju. Osiguravanje stalne isporuke novih delova predstavlja glavni zahtev, što može da se automatizuje pomoću transportnih traka ili sistema za rukovanje, čime se optimizuje tok proizvodnje i minimizira vreme prekida rada.

Mogućnost konfigurisanja

https://www.troteclaser.com/static/images/knowledge/FAQs/laser-plotter-vs-galvolaser/6-flatbed-configuration.jpg

Laser sa ravnom platformom: 

Sva primena zahteva posebnu konfiguraciju za postizanje optimalnih rezultata. Sočiva (različite žižne daljine) i stolovi za obradu u značajnoj meri utiču na rezultat. Laseri sa ravnom platformom mogu da se brzo i fleksibilno prilagode željenoj primeni. To je nenadmašna prednost kada radite sa širokim spektrom pojedinačnih zadataka graviranja ili sečenja.

https://www.troteclaser.com/static/images/knowledge/FAQs/laser-plotter-vs-galvolaser/6-galvo-configuration.jpg

Galvanometarski laser:

Galvanometarski laseri su prilagođeni za specifične primene, od pojedinačnog obeležavanja do potpuno automatizovanih proizvodnih linija. Integracija sa ERP sistemima i dinamičkim obeležavanjem sadržaja (npr. promenjivi podaci, serijski brojevi, vremenske oznake) je jednostavna. Oni povećavaju produktivnost, od ručnog upravljanja do visoke automatizacije, pojednostavljujući proces obeležavanja i skraćujući vreme rada.

Potrebno vam je više informacija o laserskim ploterima ili galvanometarskim laserima?

Naši stručnjaci za lasere će vam rado odgovoriti na pitanja o razlikama između laserskih mašina. Pomoći će vam da utvrdite koji tip lasera najbolje odgovara vašim potrebama.

Kontaktirajte nas

Potrebno vam je više informacija o laserskim ploterima ili galvanometarskim laserima?
Naši stručnjaci za lasere će vam rado odgovoriti na pitanja o razlikama između laserskih mašina.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo