--------------------------

Pregled različitih vrsta lasera

CO2 i fiber laseri

Uobičajeni tipovi lasera dostupni na tržištu

Laserske mašine dostupne na tržištu uglavnom se razlikuju po laserskom izvoru koji koriste. Uglavnom govorimo o CO2 laserima, fiber i vanadate laserima. Svaki laserski tip ima svoje prednosti i mane i pogodan je za određene tipove materijala.

CO₂ laseri (gas laseri)

CO2 laseri su gasni laseri koji su bazirani na ugljen-dioksid mješavini gasova, koji su stimulisani elektronski. Sa dužinom talasa od 10.6 mikrometara, pogodni su za rad na ne-metalnim materijalima i većini plastika. CO2 laseri imaju relativno veliku efikasnost i ističu dobar kvalitet snopa. Oni su najšire koriđćeni tip lasera.

Pogodan za sledeće materijale: Drvo, akril, staklo, papir, tekstil, plastika, folija & filmovi, koža, kamen

Fiber laseri

Fiber laseri pripadaju grupi lasera čvrstog stanja. Oni garantuju laserski snop u smislu takožvanog laserskoj sjemena i pojačavaju isti u specijalno dizajniranim staklenim fiberima, koji se napajaju energijom kroz pumpa diode. Sa talasom dužinom od 1.064 mikormetara, fiber laseri proizvode ekstremno mali žižni dijametar; kao rezutat njihov itenzitet je do 100x veći nego kod CO2 lasera sa istom emitovanom prosječnom snagom.

Ovi laseri su optimalni za markiranje metala u smislu kaljenja, za graviranje meta i za visokokontrastno markiranje plastike. Ovi laseri su bukvalno bez potrebe za održavanjem i podrazumijevaju dug životni vijek od najmanje 25.000 radnih sati.

Specijalan tip fiber lasera je MOPA laser, kod kojeg su dužine pulsiranja prilagodljive. Ovo čini MOPA lasera jedin od najfkelsiblinijih lasera koji može biti korišćen za mnog namjene.

Pogodni su za sledeće materijale: metali, preslojeni metali, plastika

Nd:YAG, Nd:YVO (kristalni laseri)

Kao i fiber laseri, kristalni laseri pripadaju grupi čvrstog stanja. Savremeno, laseri za markiranje su napumpani putem dioda (u prošlosti lampama). Najčešći u ovoj kategoriji su Nd:YAG i Nd:YVO, nazvani po elementu dopinga – neodmijumu i kristalu nosaču. Sa 1.064 mikrometara, laseri sa kristalom imaju istu talasnu dužinu kao i fiber laseri i pogodni su za markiranje metala i plastike.

Za razliku od fiber lasera, ovi tipovi uključuju relativno skupe diode za pumpanje, koje su potrošni dijelovi. Moraju biti zamjenjene posle približno 8.000 do maksimalno 15.000 radnih sati. Kristal takođe ima kraći životni vijek od fibera.

Pogodni su za materijale: metali, preslojeni metali, plastika, i od određene mjere za keramiku.

Jer individualne potrebe zahtevaju individualni savet!
Savetovaćemo vas besplatno.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo