--------------------------

Može li Trotec laserska mašina da gravira i markira metal?

Da. Možete označavati različite tipove metala pomoću Trotec laserskih mašina. Laserska tehnologija omogućava markiranje metala kroz različite metode: markiranje kaljenjem, graviranjem i odstranjivanjem. Opjasnićemo sva tri načina sa više detalja u narednom dijelu. Uslove je da imate laserski uređaj sa fiber laserskim izvorom.
Možete pronaći više informacija o različitim tipovima lasera ovdje.

Lasersko markiranje fiber laserom

Sa fiber laserskim izvorom kao što je Speedy flexx laser iz SpeedMarker serije mogući su različiti tipovi markiranja. Ispod je opis različitih tipova.

Markiranje metala metod 1: kaljenje

Tokom kaljenja radite sa defokusiranim laserskim snopom koji Vam omogućava da prenesete samo malu toplotu na materijal. Ovaj izlaz toplote mijenja strukturu metala, rezultujući u promjeni boje metala. Površina nije oštećena i ostaje glatka i čista. Zavisno od temperature, proces može generisati duoku crnu ili drugačiju boju. Oznake nestaju opet kada se metal zagrije do otprilike 200°C.

Markiranje metala metod 2: graviranje

Tokom graviranja više energije se proizvodi nego kod kaljenja. Ovo vodi ka isparavanju materijala i lokalnoj depresiji na površini materijala. Ovi natpisi imaju dug vijek i ekstremno su otporni na abraziju.

Markiranje metala metod 3: odstranjivanje

U slučaju premazanih materijala (npr. anodizirani aluminijum) gornji sloj se otklanja prilikom obrade. Ovaj Proces se može sprovesti pri velikoj brzini. Sa odgovarajućim izborom gornjeg sloja, markiranje sa visokim kontrastom se postižu pomoću ovog metoda.

Može li metal takođe biti graviran CO2 laserom?

Čisti metali mogu biti markirani pomoću CO2 lasera samo uz pomoć rješenja za markiranje kao što su pasta, sprej ili traka. Rješenja za markiranej me tala se primjenjuju na radni element i sprženi su u materijal tokom laserske obrade. Nakon lasersko obrade, ostatak paste za markiranje mora biti opran. Na ovaj način, možete takođe postignuti visok contrast na metalu sa slabom apsopcibom CO2 lasera. Trotec rješenja za lasersko markiranje

Jer individualne potrebe zahtevaju individualni savet!
Savetovaćemo vas besplatno.

Kontaktirajte nas
Ponosni član troGROUP Logo