Kako odrediti optimalne parametre za laser kod obrade materijala?

Brzo i lako određivanje parametara kod lasera

Savšeni rezultati laserskog graviranja i sječenja mogu jedino biti postignuti sa odgovarajućim parametrima. Laserski parametri su kombinacija sledećih podešavanja:
  • Snaga
  • Brzina
  • Rezolucija ppi/Frekvencija Hz
  • Prolasci
  • “Air Assist“
  • z-Offset (kontrolisano defokusiranje)

Laserski parametri u Trotec JobControl® laserskom softveru

JobControl material database
Pronaći ćete širok odabir pretestiranih laserskih parametara u Trotec JobControl softveru. Uštedite vrijeme testiranja za optimalne parametre odabirom 50 različitih materijala. Za svaku grupu proizvoda nudimo 2 podešavanja parametara: optimizovano za vrijeme i optimizovano za kvalitet. "Kvalitet" parametar je preporučljiv za graviranje sa puno detalja, mali font i veliki kontrast. Ovako, lasersko sječenje je takođe optimizovano – svjetlucave, ispolirane plamenom ivice akrila.
"Brzina" parametar je proporučljiv za primjene koje podrazumijevaju jednostavne oblike i dizajn sa manje finih linija i detalja.

Kako mogu prilagoditi moje parametre u bazi materijala da bih postigao tamnije ili svjetlije graviranje?

Svi parametri za laser u bazi su pažljivo određeni. Zavisno od primjene, manja podešavanja parametara u bazi mogu biti potrebna i namjeri da se postignu različiti rezultati. Na primjer, ako povećate vrijednost snage, više energije je prenijeto na materijal, što rezultuje tamnijem graviranjem drveta. Graviranje je ovako takođe dublje. Suprotno takođe važi – smanjivanje snage rezultuje u svijetlijem graviranju. Da biste pronašli savršene parametre za svoju namjenu, preporučujemo promjene u malim vrijednostima.

Takođe možete kreirati i upravljati i sami sopstvenim parametrima u bazi materijala.

Prijedlog: Uvijek promjenite samo jedan parametar u procesu testiranja. Na primjer, počnite sa testiranjem različitih vrijednosti sa povećanjem 5-10%. Onda ponovite isti proces sa brzinom. Samo nakon ovog biste trebali iskombinovati oba podešavanja parametara. Ovo Vam omogućava da izolujete varijable i odredite kako individualni parametri utiču na rezulatate.


Moj materijal nije u bazi. Koji je najlakši način da odredim paramtre lasera?

Generalno, počinjete sa velikim brzinama i malom snagom kada sječete i gravirate nove materijale. Ovo osigiurava mali uticaj lasera na materijal. Ispod su tri načina kako da brzo i lako odredite laserske parametre za novi materijal.

Templejt za graviranje: crni četvorougao

U želji da se nađu najbolji mogući parametri za graviranje za nepoznat materijal, nacrtajte crni pravugaonik bez kontura u CorelDraw. Veličina polja zavisi od veličine materijala; preporučujemo 50x50mm kao standardnu veličinu.
Postavite polje na nisku snagu (oko 10-20%), maksimalnu brzinu i 500dpi. Čim počnete posao, bidirekciona komunikacija između lasera i JobControl softvera omogućava Vam da promjenite parameter tokom procesa graviranja. Ako rezulatati nisu vidjljivi na niskoj snazi, možete podesiti snagu ili brzinu direktno u JobControl-u. Preporučujemo udvostručavanje nivoa snage kao prvi korak. Zavisno kako rezultati izgledaju, povećajte ili smanjite nivo snage dok je pronađete najbolje podešavanje.

laser parameter test graycale matrix

Templejt za graviranje: matrica sive

Kod laserske obrade različiti inteziteti boja mogu biti postignuti na materijalu pomoću različitih laserskih parametara. Možete jednostavno i brzo odrediti željenu boju koristeći matricu sive.

Templejt za graviranje: matrica sive

Sledeća grafika je dobra referenca za testiranje laserskih parametara. Četvorougao sa dvije različito zaobljene ivice nudi prednost za oboje - prave linije za sječenje i više kompleksne oblike. Pošaljite grafiku laseru. Počnite ponovo sa nižom snagom i većom brzinom (preporučujemo 5-10%) i pronađite Vaš željeni kvalitet sječenja.

Upozorenje da brzine sječenja i graviranja nisu uopredive. U osnovi, sječenje je sporije od graviranja. Velika brzina sječenja označava 10%.

Šta laserski parametri uopšte označavaju?

Laserski parametri kao što su snaga, brzina, ppi, Hz, prolasci, Air Assist i z-offset – ukratko su objašnjeni za Vas:

Definicija parametara

Dobijte ličnu podršku od naših stručnjaka za lasere.

Tehnička podrška
Ponosni član troGROUP Logo