Određivanje laserskih parametara sa “grayscale” matricom

Kako dostići svijetlo i tamno graviranje koristeći parametre lasera?

Sa laserskom obradom, različite jačine boja mogu biti postignute na materijalima koristeći različita podešavanja parametara. Pročitajte ovdje kako možete brzo i lako odrediti željeni intezitet boje koristeći matricu sive.

laser parameter test graycale matrix

Određivanje parametara sa matricom sive

Matrica testa sive sastoji se od 100 različitih nijansi. Koristeći Relief funkciju u Ruby® ili JobControl® drajveru, odgovarajući parametri mogu biti lako određeni.
Laserski izlaz je takođe prilagođen prema tonu crne boje. Kada je 100% crna kutija gravirana, 100% postavljenog izlaza može biti korišteno. Ako je 50% crne kutije gravirano, ovo se izvodi sa 50% postavljenog izlaza. Laserski izlaz je linearan ka crnim tonovima, tako da željena boja može biti odabrana koristeći testnu matricu za graviranje i odgovarajuće vrijednosti mogu biti direktno prenesene u bazu parametara.
Brzina mašine uvijek ostaje konstantna.

Download: slika sa definisanim parametrima

printer settings jobcontrol laser software

Kreiranje matrice sive

Ruby® : Dodajte datoteku matrice sivih tonova na ekran za pripremu. Izaberite ili kreirajte materijal sa funkcijom reljefa. JobControl® : Nalijepite sliku u Vaš program za grafiku. U podešavanjima printera u JobControl® drajveru za printer, postavite tip obrade na Relief. Podesite rezoluciju prema materijalu koji želite testirati, u slučaju drveta, na primjer, između 333 i 500 DPI.

Prijedlog: Za laserski izlaz na mašini od 100 Watt-i ili više, počnite sa P=80% izlazom i v = 100% brzinom.
Za laserski izlaz na mašini između 40 i 100 Watt-i, počnite sa P=100% izlazom i v = 100% brzinom.
Za laserski izlaz na mašini ispod Watt-i, počnite sa P=100% izlazom i v = 50-80 brzinom.

grayscale laser test

Odabir laserskih parametara

Odaberite Vaš željeni ton boje od 100 različitih parametara od gravirane matrice i snimite isti u Vašu baza podataka materijala.
Odabrani parametar za P u ovom primjeru je 80+7 i.e. 87% od trenutne P-vrijednosti (izlaz).

grayscale matrix holz

Matrica sive na drvetu

Testna matrica na drvetu pokazuje različite intezitete boja od bijele do braun i tame braun. Ovako, različiti inteziteti boja mogu biti brzo i jednostavno odabrani.

Savjet: Da biste postigli tamnije rezulatate graviranja, postavite Z-offset u plus opseg i ponocite proces testiranja.


Dodatne informacije

Trebate pomoć? Kontaktirajte Trotec servisnu liniju gdje vrhunski kvalifikovani i motivisani stručnjaci za lasere čekaju da odgovore na sva Vaša pitanja i asistiraju oko problema. nazad na pregled

Dobijte ličnu podršku od naših stručnjaka za lasere.

Tehnička podrška
Ponosni član troGROUP Logo