Tabla za sječenje

Savršeni rezulatati sječenja su garantovani

Za sječenje na Speedy 100 i Speedy 300 saćasta tabla je idealna alatka. Smanjuje refleksiju snopa i nedostatke povezane sa istim tokom laserskog sječenja na minimum. Stabilna struktura obezbeđuje savršenu površinu za podršku za Vaš materijal.

Kombinovana sa vakuum tablom, saćasta tabla je idealna za sječenje tankih materijala koji zahtjevaju jak vakkum efekat. Konektori u donjem dijelu saćaste table osiguravaju jednaku distribuciju vakuuma na cijelu radnu povšinu.

 

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtevaj demo odmah
Zahtevaj demo odmah